logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Podmiotów Leczniczych

25-11-2019

Szanowni Państwo,

Od 8 stycznia 2020 roku recepty w Polsce – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657).

Wyjątki, które przewidziano w ustawie, stanowią recepty transgraniczne, recepty na leki z importu docelowego, recepty dla osób o nieustalonej tożsamości oraz recepty wystawiane w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1), przykładowo awaria prądu, brak dostępu do sieci internetowej. Reguluje to art.95 b ustawy Prawo farmaceutyczne.

Recepty pro auctore oraz pro familiae od stycznia 2020 roku mogą być wystawiane zarówno w wersji papierowe, jak i elektronicznej.

Głównym celem przejścia z recepty papierowej na e-receptę jest ułatwienie procesu jej realizacji, zoptymalizowanie czasu pracy po stronie lekarzy i farmaceutów, ale także ograniczenie błędów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. To także sposób na lepszą wymianę informacji między lekarzem i farmaceutą a pacjentem.

Przypominamy, iż termin na podłączenie się do Systemu e-zdrowie (P1) to nieprzekraczalna data 31.12.2019 r. zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy SIOZ.

Wystarczy kilka kroków, aby Podmioty Lecznicze mogły wystawiać e-recepty i korzystać z zalet rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia.

W celu podłączenia Podmiotu Leczniczego do Systemu e-zdrowie (P1) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Instrukcja w postaci filmu z lektorem, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do Systemu e-zdrowie (P1) w RPWDL dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn.

Po złożeniu wniosku i uzyskaniu dostępu do systemu e-zdrowie (P1), należy zgłosić się do dostawcy Państwa systemu gabinetowego, aby  uaktualnić go o moduł e-recepty, dzięki czemu możliwe będzie wystawianie e-recept.

E-recepta to szereg korzyści dla uprawnionych pracowników medycznych, w tym m.in.:

 • zredukowanie problemu nieczytelności/poprawności e-recept – znikną problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem;
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) pacjent w każdej chwili może sprawdzić dane dostępowe do e-recepty, przepisane dawkowanie, itd.;
 • możliwość wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta
  w gabinecie
  - ograniczenie kolejek;
 • dostęp dla lekarza do wystawionych i zrealizowanych e-recept danego pacjenta;
 • eliminacja fałszywych recept;
 • automatyczne nadawanie numerów e-recept – zniknie problem zdublowania numerów recept.

Zachęcamy do odwiedzenia strony dedykowanej e-recepcie: https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/ w sekcji „Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie” zamieszczone zostały  pomocne dla Państwa dokumenty (m.in. najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi). Ponadto, pod linkiem: bit.ly/dla-lekarza, CSIOZ udostępniło repozytorium materiałów informacyjnych dla środowiska medycznego (m.in. „Przewodnik od A do Z”, filmy instruktażowe, ulotki). Zasoby te aktualizowane są na bieżąco.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony www.pacjent.gov.pl, za pośrednictwem której możecie się Państwo zalogować do swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Internetowe Konto Pacjenta stanowi pierwszy krok do zapewnienia dostępu pacjentom do informacji o udzielonych świadczeniach zdrowotnych czy planowanych wizytach. Dzięki ww. platformie internetowej, każdy pacjent na bieżąco ma dostęp do informacji o lekach przepisanych w ramach wizyty lekarskiej (wraz ze szczegółowymi informacjami o samym leku – ulotka oraz dawkowanie), a także po realizacji e-recepty w aptece m.in. o łącznej wysokości refundacji jaką został objęty. Ponadto, dzięki funkcji Pełnomocnicy pacjent może upoważnić dowolną osobę do dostępu do informacji o swoim stanie zdrowia oraz dokumentacji zgromadzonej na Internetowym Koncie Pacjenta.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 19 457 – nasza infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu w godzinach 6-21 oraz do przesyłania pytań na adres e-mail:

 

Departament Wdrożeń Systemu e-Zdrowie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wszystkie aktualności