logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla aptek, punktów aptecznych i dostawców oprogramowania aptecznego

15-01-2016

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31), Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje  o konieczności zapoznania się z nową wersją komunikatu LEK, stanowiącą załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.  Aktualna wersja komunikatu ma wartość: „2.2”. W celu przekazania danych za pierwszy okres 2016 roku należy dostosować oprogramowanie apteczne do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.

             

              Jednocześnie Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w sytuacji, gdy na recepcie wystawionej przez osobę uprawnioną w części „Świadczeniodawca” nie podano:

  • numeru identyfikacyjnego umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane ani
  • numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia 

należy wykazać umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2016.31) (plik PDF)

Wszystkie aktualności