logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat AOTMiT - powtórne zaproszenie do postępowania

06-03-2017

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powtórnie zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu podmioty, które nie przystąpiły do ogłoszonego w dniu 16 lutego 2017 r. postępowania, a realizują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne - z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, i z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postepowaniu dostepne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.

Wszystkie aktualności