logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja o warunkach zawarcia umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK) oraz naborze wniosków...

05-01-2017

Informacja o warunkach zawarcia umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK) oraz naborze wniosków o zawarcie umów

 

Na podstawie postanowień zarządzenia nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki przedstawia informacje o warunkach zawarcia umowy oraz naborze wniosków w zakresach:

  1. koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na ii lub iii poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)
  2. dziecięca opieka koordynowana (DOK)

O zawarcie umów mogą ubiegać się:

  • w zakresie KOC II/III świadczeniodawcy spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, którzy posiadają z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia - drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) - warunki wymagane do zawarcia umowy określa załącznik nr 3a do zarządzenia
  • w zakresie DOK - świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego - warunki wymagane do zawarcia umowy określa załącznik nr 3b do zarządzenia

Zgodnie z art. 7.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016, poz. 1860), do zawierania umów na powyżej wymienione zakresy świadczeń nie stosuje się przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ, którego wzór stanowi załącznik 9a (KOC II/III) oraz 9b (DOK)

 

Zarządzenie 125/2016/DSOZ

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Oddziału pod nr tel. 22 279 75 15; 22 279 75 46

Wszystkie aktualności