logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

17-01-2023
Zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2023 oraz 2.2.2023 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP, w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego.

Generalne zasady wyznaczania grup obowiązujące od momentu wprowadzenia systemu JGP nie ulegają zmianie, natomiast od 1 lutego 2023 roku w ramach opisu algorytmu JGP w wersji 2.2.2023 wprowadzone będą zmiany w zakresie dotychczas funkcjonującego mechanizmu redukcji wartości punktowej hospitalizacji < 3 dni.

 

Czytaj całość na stronie Centrali NFZ

 

Wszystkie aktualności