logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie aplikacji AP-KOLCE

10-11-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat w sprawie aktualizacji instrukcji użytkownika aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) .

Link do komunikatu Centrali NFZ

Ponadto MOW NFZ informuje, że w aplikacji (AP-KOLCE)  wprowadzone zostały poniższe modyfikacje:

  • Zostało wprowadzone sprawdzenie dotyczące występowania na liście oczekujących osób, którym minął planowany termin udzielenia świadczeni. Na liście pacjentów oczekujących w kolejce zostanie wyświetlony komunikat    „Uwaga! Duża liczba osób, którym upłynął planowany termin udzielenia świadczenia”. Komunikat będzie wyświetlany, gdy liczba pacjentów ze statusem „po terminie” będzie większa od 30 lub gdy liczba tych pacjentów będzie stanowić 5% wszystkich pacjentów nieskreślonych z listy. Dodatkowo w tych przypadkach filtr listy pacjentów oczekujących będzie ustawiony domyślnie na pacjentów o statusie po terminie oraz lista zostanie posortowana po planowanym terminie udzielenia świadczenia od najwcześniejszego do najpóźniejszego.
  • Na liście pacjentów oczekujących w kolejce została dodana kolumna zawierająca datę skreślenia pacjenta z listy oczekujących.
  • Podczas skreślenia pacjenta z listy oczekujących na świadczenia o kodach: 60002, 60003, 60004, 60005 z powodu wykonania świadczenia, jako data wykonania świadczenia zostanie automatycznie ustawiona data wprowadzona przez użytkownika w polu „data skreślenia”, data ta będzie mogła być zmieniona przez użytkownika.
  • W statystyce została dodana pozycja „Liczba pacjentów skreślonych z powodu wykonania świadczenia w miesiącu” Wartość ta będzie wyliczana jako suma pacjentów skreślonych z powodu wykonania świadczenia, dla których data skreślenia zawiera się pomiędzy pierwszym dniem miesiąca z daty wskazanej w polu „Informacja o kolejce na dzień”, a tą datą.

Przykładowo, przy wskazaniu w polu „Informacja o kolejce na dzień” daty 2015-07-10, będą brane pod uwagę osoby skreślone z powodu wykonania świadczenia z datą skreślenia od 2015-07-01 do 2015-07-10 włącznie.

  • W słowniku innych powodów skreśleń została zdezaktywowana pozycja „Pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie” gdyż powód ten znajduje się w głównym słowniku powodów skreśleń (kod 8).
Wszystkie aktualności