logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aplikacja AP-KOLCE – zmiana kodów i nazw świadczeń objętych sprawozdawczością list oczekujących

25-03-2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zmianie uległy kody i nazwy świadczeń objętych sprawozdawczością list oczekujących na świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, które będą obowiązkowo prowadzone od 1 kwietnia 2015 r. w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.
 
Najważniejsze zmiany wprowadzone w wykazie świadczeń wysokospecjalistycznych podlegających sprawozdawczości w AP-KOLCE:
 
 1. Zmiana nazw wszystkich świadczeń
 2. Świadczenia o kodzie 50011 oraz 50012 zostały połączone i występują pod kodem 50015
 3. Dodano świadczenie o kodzie 50016
 
WAŻNE
 
W przypadku założenia przez świadczeniodawców list oczekujących na świadczenia o kodach 50011 oraz 50012 zostanie przez dostawcę oprogramowania aplikacji AP-KOLCE dokonane przeniesienie danych na listę oczekujących na świadczenie o kodzie 50015. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego przeniesienia danych jest nieposiadanie przez świadczeniodawcę list oczekujących na oba świadczenia tj. świadczenia o kodach 50011 oraz 50012 w jednym miejscu udzielania świadczeń z wpisanymi osobami na obie listy. 
 
W związku z powyższym świadczeniodawcy, którzy prowadziliby listy oczekujących na oba świadczenia o ww. kodach w jednym miejscu są zobowiązani do wpisywania osób oczekujących tylko na jedną listę (tj.  na listę oczekujących na świadczenie o kodzie 50011 albo na listę oczekujących na świadczenie o kodzie 50012). 
 
Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości dostawcy oprogramowania aplikacji AP-KOLCE scalić listy oczekujących na świadczenia o kodzie 50015. Scalenie tych danych zostanie zrealizowane przez dostawcę oprogramowania w najbliższym dniach.
 
Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych podległych sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE
 
PRZED ZMIANĄ:
 
 • 50009 Ablacja wideotorakoskopowa
 • 50010 Operacje wad wrodzonych serca i naczyń u dzieci do ukończenia 1 r.ż.
 • 50011 Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.
 • 50012 Operacje wad serca i aorty piersiowej >1 r.ż. I < 18 r.ż.
 • 50013 Wszczepienie zastawek serca
 • 50014 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne <18 r.ż.
 
PO ZMIANIE:
 
 • 50009 Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu  migotaniu przedsionków
 • 50010 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
 • 50013 Przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca
 • 50014 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
 • 50015 Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
 • 50016 Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektor ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 
Wszystkie aktualności