logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Aktualizacja danych w SNRL

12-09-2016

W związku z koniecznością aktualizacji danych w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich Portalu Personelu (dot. wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów, którzy zawarli indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych), Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje  instrukcję „krok po kroku” wypełniania wniosku o aktualizację danych.

W celu ułatwienia wypełniania wniosku niniejsza instrukcja została również umieszczona w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich w zakładce KOMUNIKATY-BIEŻĄCE.

Instrukcja wypełnienia wniosku o aktualizację danych w SNRL

Wszystkie aktualności