logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę
Narodowy Fundusz Zdrowia
Nowa strona MOW NFZ

Szybka Terapia Onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna- wykaz świadczeniodawców-(szpitale i ambulatoria)

Dyrektywa Transgraniczna Portal Krajowego Punktu Kontaktowego


Co nowego w serwisie

Kontraktowanie 2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 marca 2015r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie okulistyki na terenie powiatu żuromińskiego.
(dodano 30.03.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (30 marca – 5 kwietnia)
W dniach 30 marca – 5 kwietnia 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: garwoliński, grodziski, piaseczyński, płocki, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 27.03.2015 r.)
Aplikacja AP-KOLCE
WAŻNE !!! Import danych do aplikacji AP – KOLCE
(dodano 25.03.2015 r.)
Aplikacja AP-KOLCE
Zmiana kodów i nazw świadczeń objętych sprawozdawczością list oczekujących
(dodano 25.03.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.
(dodano 25.03.2015 r.)
Kontraktowanie 2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 marca 2015r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresach: 1. Program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem Afatynibu (ICD-10 C 34.0); 2. Program lekowy - leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9); 3. Program lekowy - leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0); 4. Program lekowy - leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego (ICD-10: C 84.0 C84.1); 5. Program lekowy – leczenie ciężkich, wrodzonych hiperhomocysteinemii; 6. Program lekowy – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.
(dodano 20.03.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (23-29 marca)
W dniach 23-29 marca 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu pięć powiatów: grodziski, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 20.03.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (16-22 marca)
W dniach 16-22 marca 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu cztery powiaty: legionowski, płocki, płoński i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 13.03.2015 r.)
Zaproszenie na szkolenie
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 21 - 22 kwietnia 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Warszawie odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(dodano 11.03.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (9-15 marca)
W dniach 9-15 marca 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płocki, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 06.03.2015 r.)
Zaopatrzenie w wyroby medyczne – polisa OC
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne, o obowiązku posiadania aktualnej i ciągłej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczeniodawcy, którzy przedłużają okres obowiązywania polisy ubezpieczenia OC w związku z kończącym się okresem jej obowiązywania, są zobowiązani niezwłocznie przekazać kopię polisy OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem do Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ.
(dodano 06.03.2014 r.)
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

(dodano 05.03.2015 r.)
Dotyczy importu danych dotyczących kolejek oczekujących do aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE udostępniony został import danych o pacjentach oczekujących. W celu eksportu danych o listach oczekujących do aplikacji AP-KOLCE świadczeniodawcy powinni utworzyć plik XML zgodnie ze wskazaną strukturą komunikatu: Komunikat kolejek KOL 1.08.doc. Przed dokonaniem eksportu danych o pacjentach oczekujących do aplikacji AP KOLCE utworzony plik powinien zostać sprawdzony za pomocą załączonego pliku kwx_108_schema.xsd.
(dodano 27.02.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (2-8 marca)
W dniach 2-8 marca 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu trzynaście powiatów: grójecki, miński, mławski, ostrowski, otwocki, płocki, płoński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 27.02.2015 r.)
Zaopatrzenie w wyroby medyczne – wnioskowanie 2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim potencjalnym świadczeniodawcom składającym wnioski ofertowe na realizację umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne o konieczności zdefiniowania prawidłowej daty początkowej obowiązywania umowy (określić właściwy miesiąc).
(dodano 24.02.2015 r.)
Komunikat dot. rozliczenia świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne - chemioterapia
W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozliczania umów w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia w części dotyczącej świadczeń rozliczanych stawką degresywną proszę o przyjęcie poniższych informacji.
(dodano 20.02.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (23 lutego – 1 marca)
W dniach 23 lutego – 1 marca 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu trzy powiaty: garwoliński, grójecki i sochaczewski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 20.02.2015 r.)
Prezentacja ze szkolenia związanego z realizacją pakietu onkologicznego
Informujemy, że prezentacja ze szkolenia związanego z realizacją pakietu onkologicznego – WYDAWANIE I OBSŁUGA KART DILO, dostępna jest w zakładce „FAQ – pakiet onkologiczny”.
(dodano 19.02.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji
Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) dostępnej pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/, została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na kolejne świadczenia określone w załączniku nr 12 pkt I i IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).
(dodano 18.02.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców AOS i lecznictwa szpitalnego
Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
(dodano 17.02.2015 r.)
Komunikat dla pacjentów
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dysponuje wolnymi miejscami na leczenie uzdrowiskowe w lutym 2015 r.
(dodano 09.02.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców POZ
MOW NFZ uprzejmie informuje, że termin przesyłania list POZ za luty 2015 roku został przesunięty do dnia 16 lutego 2015 r.
(dodano 06.02.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
w sprawie ważności deklaracji wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ w przypadku, gdy dane widniejące w e-WUŚ nie potwierdzają uprawnień do świadczeń („czerwone światło”)
(dodano 04.02.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (2-6 lutego)
W dniach 2-6 lutego 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu cztery powiaty: białobrzeski, garwoliński, legionowski, sochaczewski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.01.2015 r.)
Kontraktowanie 2015
W dniu 30.01.2015r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.
(dodano 30.01.2015 r.)
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców
w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.
(dodano 28.01.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia wystawionego przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego.
(dodano 26.01.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim świadczeniodawcom wystawiającym zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego o konieczności zamieszczania na zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne pieczątki lub nadruku zawierającego dane adresowe przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej wraz z numerem REGON oraz numerem umowy z NFZ
(dodano 26.01.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (26 stycznia - 1 luty)
W dniach 26 stycznia – 1 lutego 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: miński, mławski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 23.01.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że przystępuje do opracowania zasad częściowego rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych przez świadczeniodawców w 2014 roku. Podstawą określenia zasad będą świadczenia opieki zdrowotnej przekazane przez świadczeniodawców w raportach statystycznych do dnia 21 stycznia 2015 r. (środa), które w portalu SZOI nie będą oznaczone problemami o wadze „błąd”.
(dodano 19.01.2015 r.)
Rozliczenie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2014 rok
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), świadczeniodawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów rozliczeniowych (raportu statystycznego i rachunku) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W związku z powyższym Oddział Funduszu zwraca się z uprzejma prośbą o dostarczenie w trybie pilnym dokumentów rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2014 r.
(dodano 16.01.2015 r.)
Komunikat w sprawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO)
Wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) dokonywane jest wyłącznie z zastosowaniem aplikacji informatycznej (systemu informatycznego), udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która nadaje każdej karcie DILO unikalny numer identyfikujący, warunkujący możliwość rozliczenia świadczeń udzielonych pacjentom w ramach pakietu onkologicznego.
(dodano 16.01.2015 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (19-25 stycznia)
W dniach 19-25 stycznia 2015 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: legionowski, miński, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pułtuski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 16.01.2015 r.)
Komunikat dla pacjentów
Mazowiecki OW NFZ informuje, że dysponuje wolnymi miejscami na leczenie uzdrowiskowe w styczniu 2015 r.
(dodano 14.01.2015 r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy - leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w tym leki w programie lekowym – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.
(dodano 13.01.2015 r.)
Unieważnienie legitymacji służbowej
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niniejszym UNIEWAŻNIA legitymacje służbową o numerze MOW – WGL -148-2014, WYDANĄ NA CZAS NIEOKREŚLONY NA NAZWISKO: Monika Rychlik, Starszy Specjalista Działu Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji lekarskiej w Wydziale Gospodarki Lekami Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
(dodano 13.01.2015 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że począwszy od stycznia 2015 roku wszyscy świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących dodatkowo będą zobowiązani przekazywać co najmniej raz w tygodniu informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.
(dodano 09.01.2015 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 14 lutego 2015 roku upływa termin zakończenia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2014 roku. W celu zachowania powyższego terminu, Świadczeniodawcy proszeni są o przekazanie kompletu dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w ramach umów obowiązujących w 2014 roku, nie później niż do 10 stycznia 2015 roku
(dodano 07.01.2015 r.)
Komunikat w sprawie zmiany treści programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
(ICD-10 M 05, M 06)”

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa treść programu lekowego „LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06)”
(dodano 05.01.2015 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący udostępnienia systemu obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 1 stycznia 2015 r. pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ zostanie uruchomiona wersja produkcyjna systemu obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).
(dodano 31.12.2014 r.)
Obowiązek przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie od 1 stycznia 2015 r.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż począwszy od stycznia 2015 roku wszyscy świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących (zgodnie z opublikowanymi słownikami na stronie internetowej Centrali NFZ w dniu 24 grudnia 2014 r. – wykaz poniżej) dodatkowo będą zobowiązani przekazywać co najmniej raz w tygodniu informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Informacja o pierwszym wolnym terminie powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazywana najpóźniej następnego dnia roboczego.
(dodano 31.12.2014 r.)
Sprawozdawczość z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 roku
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z podpisanym w dniu 18 grudnia 2014 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ulegnie zmianie zakres sprawozdawanych danych, sposób, a także częstotliwość przekazywanych raportów list oczekujących.
(dodano 31.12.2014 r.)
Komunikat w sprawie zmian w sprawozdawczości od 1 stycznia 2015 roku.
W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i koniecznością przekazywania informacji związanych z tzw. szybką terapią onkologiczną oraz w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje Centrali Funduszu o zmianach w sprawozdawczości przekazywanej za pomocą komunikatu SWIAD.
(dodano 30.12.2014 r.)
Komunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie refundacji leków przeciwdrgawkowych
(dodano 29.12.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 2015 rok i latach następnych
(dodano 22.12.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
W dniu 19.12.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne – Świadczenia Wysokospecjalistyczne.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 19.12.2014 r.)
Aktualizacja umów wieloletnich na rok 2015
w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne dotycząca wprowadzania nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców
(dodano 16.12.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16 grudnia 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresach: kwalifikacja i weryfikacja leczenia pierwotnych niedoborów odporności; program lekowy – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych w tym leki w programie lekowym – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych.
(dodano 16.12.2014 r.)
Zawieranie umów w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na rok 2015
W publikatorze informacji o postępowaniach dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju - Zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy na rok 2015.
(dodano 12.12.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (15-21 grudnia)
W dniach 15-21 grudnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: legionowski, mławski, ostrołęcki, otwocki, płocki, płoński, pruszkowski, sierpecki, warszawski zachodni i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 12.12.2014 r.)
Komunikat w sprawie wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. obowiązku wystawiania skierowań do okulistów i dermatologów
W dniu 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138), dotyczące przywrócenia skierowań od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni okulistycznych i dermatologicznych.
(dodano 11.12.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/
Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

(dodano 11.12.2014 r.)
Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2015 rok
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem umów na rok 2015, Mazowiecki OW NFZ informuje, że umowy zostaną sporządzone w oparciu o dane znajdujące się w bieżących umowach, w związku z tym Świadczeniodawcy posiadających umowy niewygasające z dniem 31.12.2014 roku proszeni są o aktualizację danych świadczeniodawcy w portalu SZOI ze szczególnym uwzględnieniem: 1) potencjału, który będzie wskazany do realizacji umowy na 2015 r. – w szczególności należy zwrócić uwagę na daty obowiązywania harmonogramów: komórek organizacyjnych, profili medycznych, personelu medycznego w miejscu pracy oraz dostępności sprzętu; 2) zgodności opisu komórek organizacyjnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia; 3) okresów obowiązywania umów z podwykonawcami.
(dodano 10.12.2014 r.)
Zintegrowany Informator Pacjenta ma 1 mln użytkowników
Milionowy użytkownik uzyskał dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). W przyszłym roku w serwisie pojawią się nowe funkcje.
(dodano 09.12.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (8-14 grudnia)
W dniach 8-14 grudnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: białobrzeski, grodziski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, przasnyski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 05.12.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
(dodano 03.12.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za czwarty kwartał 2014 roku.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie – dalej jako Oddział Funduszu przypomina, iż na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – dalej jako OWU świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na: 1. zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń, 2. zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.
(dodano 01.12.2014 r.)
Komunikat przypominający o możliwości rozliczania się z MOW NFZ za pomocą e-Faktury
Mazowiecki Oddział NFZ w Warszawie zachęca wszystkich Świadczeniodawców do rozliczania się z Funduszem na podstawie e-faktur.
Przesłanie rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-faktury – powinno być zgodne z wymogami i standardem określonym Zarządzeniu Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

(dodano 01.12.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (1-7 grudnia)
W dniach 1-7 grudnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: grodziski, mławski, ostrołęcki, płocki, pruszkowski, radomski, sochaczewski i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 28.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28 listopada 2014r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne - Świadczenia Wysokospecjalistyczne w zakresie: przeszczepienie wątroby, przeszczepienie / wspomaganie serca, przeszczepienie komórek wysp trzustkowych, przeszczepienie komórek przytarczyc, ablacja wideotoraskopowa, operacje wad wrodzonych serca i naczyń < 1 r.ż., operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż., operacje wad serca i aorty piersiowej < 18 r. ż., wszczepienie zastawek serca, kardiologiczne zabiegi interwencyjne < 18 r.ż.
(dodano 28.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 28.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika w tym Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 28.11.2014 r.)
Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie obowiązku posiadania skierowań do okulisty i dermatologa
1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138). Ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania skierowań na świadczenia udzielane przez okulistę i dermatologa.
(dodano 28.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 21.11.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, dotyczące obszaru powiatu płońskiego .
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(dodano 21.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (24-30 listopada)
W dniach 24-30 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu jedenaście powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, płocki, przysuski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 21.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 19.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie, świadczenia w zakresie: Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych (KLRP-1).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 19.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (17-23 listopada)
W dniach 17-23 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: grodziski, legionowski, makowski, mławski, piaseczyński, płocki, żuromiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 14.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 12.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, świadczenia w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.
(dodano 12.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (10-16 listopada)
W dniach 10-16 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedem powiatów: garwoliński, grójecki, piaseczyński, płocki, pułtuski, radomski i warszawski zachodni. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 07.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 7.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie geriatrii.
(dodano 07.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie kardiochirurgii.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 03.11.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, dotyczące miasta Przysucha.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 03.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie onkologii.
(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, dotyczące gm. Sadowne i gm. Sobolew.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000766/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne gm. Świercze).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

(dodano 03.11.2014 r.)
INFORMACJA PRASOWA: Szkolenia dla lekarzy POZ z zakresu onkologii
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.
(dodano 03.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (3-9 listopada)
W dniach 3-9 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: białobrzeski, ciechanowski, grodziski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 31.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.10.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie środowiskowe (domowe).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 30.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.10.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Immunologia Kliniczna – hospitalizacja.
(dodano 30.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika w tym Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
(dodano 30.10.2014 r.)
Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jej pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.
(dodano 28.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
W związku z koniecznością ustalenia kwoty zobowiązania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i planu rzeczowo – finansowego na rok 2015, uprzejmie informujemy o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.
(dodano 28.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 24 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej na obszar powiatu płońskiego
(dodano 27.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 24.10.2014r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0).
(dodano 24.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (27 października – 2 listopada)
W dniach 27 października – 2 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu cztery powiaty: ostrołęcki, węgrowski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 24.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP).
(dodano 23.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców (kierowników placówek) oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na spotkania informacyjno-szkoleniowe, pt. „Uprawnienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynikające ze zmian prawnych – pakiet onkologiczny, kolejkowy”.
(dodano 20.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o odwołaniu postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie.
(dodano 17.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (20-26 października)
W dniach 20-26 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewiętnaście powiatów: białobrzeski, ciechanowski, grójecki, kozienicki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, siedlecki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 17.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
Mazowiecki Oddział Wojewódzki przypomina, iż w szczególnych sytuacjach rozliczenie wykonanego świadczenia może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia zgodnie z § 22 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).
(dodano 17.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie harmonogramu do postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie. Zmianie ulega termin składnia ofert z dnia 16.10.2014 r. na dzień 17.10.2014 r. oraz otwarcia ofert z 17.10.2014 r. na 20.10.2014 r.
(dodano 16.10.2014 r.)
Informacja dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczony jest komunikat – „Pakiet informacji dla lekarzy POZ i służb medycznych” dotyczący zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem Ebola.
(dodano 17.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne –
Mazowiecki Oddział Wojewódzki przypomina, iż w szczególnych sytuacjach rozliczenie wykonanego świadczenia może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 –Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia zgodnie z § 22 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).
(dodano 17.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie harmonogramu do postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie. Zmianie ulega termin składnia ofert z dnia 16.10.2014 r. na dzień 17.10.2014 r. oraz otwarcia ofert z 17.10.2014 r. na 20.10.2014 r
(dodano 16.10.2014 r.)
Informacja dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczony jest komunikat –, dotyczący zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem Ebola.
(dodano 13.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (13-19 października)
W dniach 13-19 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, łosicki, mławski, otwocki, radomski, siedlecki, węgrowski i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 10.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne w zakresie: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Kolonoskopia.
(dodano 08.10.2014 r.)
Dni Ubezpieczonego w ZUS
Porady ekspertów, cenne wskazówki, pomocne publikacje, wykłady - to wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. W dniach 6-10 października ZUS organizuje Dni Ubezpieczonego.
(dodano 06.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (6-12 października)
W dniach 6-12 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: ciechanowski, garwoliński, grójecki, mławski, ostrołęcki, płocki, płoński, radomski i sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 03.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 1 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej na obszarze miast: Ostrołęka, Przysucha, Płońsk, Grójec.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 01.10.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, na następujące obszary kontraktowania: gm. Sobolew, gm. Świercze, gm. Sadowne, gm. Podkowa Leśna, gm. Jadów, gm. Joniec.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 01.10.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin), dotyczące niżej wymienionych obszarów: grupa powiatów – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01.10.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne, w zakresie immunologia kliniczna – hospitalizacja.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Geriatrii, Onkologii oraz Kardiochirurgii.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie Domowa antybiotykoterapia dożylna oraz Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP).
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) na obszar Mazowsza
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju dla powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęka.
(dodano 30.09.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za trzeci kwartał 2014 roku
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż odwołuje w całości postępowanie konkursowe nr 07-14-000735/PSY/04/1/04.1707.007.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, ogłoszone w dniu 22 września 2014 r. Powyższe uczyniono w oparciu o zapis zawarty w „Ogłoszeniu nr 07-14-000735/PSY/04/1/04.1707.007.02/01 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiący, iż „Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert”.
(dodano 30.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0)
(dodano 29.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Ogłoszenie w sprawie propozycji przedłużenia umów zawartych do dnia 31 grudnia 2014 roku, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.1138)
(dodano 29.09.2014 r.)
Dział obsługi ubezpieczonych w warszawskim NFZ czynny już od godziny 7.00
W związku ze znacznie większą liczbą osób, które zgłaszają się po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mazowiecki oddział NFZ wydłuża godziny wydawania karty. W dniach 4 sierpnia - 30 września br. EKUZ można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00, a w każdy czwartek w godzinach 7.00-18.00. Nowe godziny pracy dotyczą siedziby NFZ Mazowsze przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.
(dodano 01.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (29 września – 5 października)
W dniach 29 września – 5 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, mławski, ostrołęcki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wyszkowski i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 26.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż odwołuje w całości postępowanie konkursowe nr 07-14-000722/SZP/03/5/03.0000.361.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0), ogłoszone w dniu 12 września 2014 r.
(dodano 25.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 września 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju na obszar: miasto Ostrołęka oraz powiat ostrołęcki
(dodano 22.09.2014 r.)
Komunikat w sprawie EWUŚ
W związku z ciążącym na Narodowym Fundu

Nasz oddział

Dyrekcja

Rada

Kontakt


Dla mediów

Całodobowa infolinia ogólna
22 456 74 01

Bezpłatna infolinia
dotycząca kolejek 
czynna
całodobowo
0 800 804 007

Pakiet onkologiczny
informacja
telefoniczna dla
świadczeniodawców

Informacja telefoniczna
o Leczeniu Uzdrowiskowym

(22) 279 78 42
(22) 279 78 43
(22) 279 78 44

Akcja

Jednorodne Grupy Pacjentów - dane statystyczne


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,
izby przyjęć,
SOR
Gdzie się leczyć
adresy, telefony
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
adresy, telefonyProfilaktyczne Programy Zdrowotne

Lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Informator o umowach

Zlecenia na wyroby medyczne

Numer konta
dla wnoszących
opłatę od wniosku
o wydanie pisemnej
interpretacji


Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02 - 390 Warszawa
tel.(22) 572 60 00
fax.(22) 572 63 33
www.nfz.gov.pl

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia