logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę
Narodowy Fundusz Zdrowia
Dyrektywa Transgraniczna Portal Krajowego Punktu KontaktowegoTWOJE LEKI MOGĄ BYĆ TAŃSZE - INFOLINIA MZ - 22 123 98 00
Co nowego w serwisie

Kontraktowanie 2014
W dniu 19.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie, świadczenia w zakresie: Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych (KLRP-1).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 19.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (17-23 listopada)
W dniach 17-23 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: grodziski, legionowski, makowski, mławski, piaseczyński, płocki, żuromiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 14.11.2014 r.)
Informacja Serwisowa
Ze względu na planowane prace techniczne od dnia 14.11.2014 r. (piątek) od godziny 19.00 do dnia 15.11.2014 r. (sobota) do godziny 19.00 nieczynne będą systemy informatyczne Mazowieckiego Oddziału NFZ:
  • SZOI - System Zarządzania Obiegiem Informacji
  • SNRL - System Numerowanych Recept Lekarskich
  • Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy!
(dodano 14.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 12.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, świadczenia w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.
(dodano 12.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (10-16 listopada)
W dniach 10-16 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedem powiatów: garwoliński, grójecki, piaseczyński, płocki, pułtuski, radomski i warszawski zachodni. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 07.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 7.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie geriatrii.
(dodano 07.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie kardiochirurgii.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 03.11.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, dotyczące miasta Przysucha.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 03.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie onkologii.
(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, dotyczące gm. Sadowne i gm. Sobolew.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000766/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne gm. Świercze).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

(dodano 03.11.2014 r.)
INFORMACJA PRASOWA: Szkolenia dla lekarzy POZ z zakresu onkologii
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.
(dodano 03.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (3-9 listopada)
W dniach 3-9 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: białobrzeski, ciechanowski, grodziski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 31.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.10.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie środowiskowe (domowe).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 30.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.10.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Immunologia Kliniczna – hospitalizacja.
(dodano 30.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika w tym Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
(dodano 30.10.2014 r.)
Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jej pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.
(dodano 28.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
W związku z koniecznością ustalenia kwoty zobowiązania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i planu rzeczowo – finansowego na rok 2015, uprzejmie informujemy o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.
(dodano 28.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 24 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej na obszar powiatu płońskiego
(dodano 27.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 24.10.2014r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0).
(dodano 24.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (27 października – 2 listopada)
W dniach 27 października – 2 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu cztery powiaty: ostrołęcki, węgrowski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 24.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP).
(dodano 23.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców (kierowników placówek) oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na spotkania informacyjno-szkoleniowe, pt. „Uprawnienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynikające ze zmian prawnych – pakiet onkologiczny, kolejkowy”.
(dodano 20.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o odwołaniu postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie.
(dodano 17.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (20-26 października)
W dniach 20-26 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewiętnaście powiatów: białobrzeski, ciechanowski, grójecki, kozienicki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, siedlecki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 17.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
Mazowiecki Oddział Wojewódzki przypomina, iż w szczególnych sytuacjach rozliczenie wykonanego świadczenia może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia zgodnie z § 22 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).
(dodano 17.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie harmonogramu do postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie. Zmianie ulega termin składnia ofert z dnia 16.10.2014 r. na dzień 17.10.2014 r. oraz otwarcia ofert z 17.10.2014 r. na 20.10.2014 r.
(dodano 16.10.2014 r.)
Informacja dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczony jest komunikat – „Pakiet informacji dla lekarzy POZ i służb medycznych”, dotyczący zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem Ebola.
(dodano 13.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (13-19 października)
W dniach 13-19 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, łosicki, mławski, otwocki, radomski, siedlecki, węgrowski i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 10.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne w zakresie: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Kolonoskopia.
(dodano 08.10.2014 r.)
Dni Ubezpieczonego w ZUS
Porady ekspertów, cenne wskazówki, pomocne publikacje, wykłady - to wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. W dniach 6-10 października ZUS organizuje Dni Ubezpieczonego.
(dodano 06.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (6-12 października)
W dniach 6-12 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: ciechanowski, garwoliński, grójecki, mławski, ostrołęcki, płocki, płoński, radomski i sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 03.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 1 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej na obszarze miast: Ostrołęka, Przysucha, Płońsk, Grójec.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 01.10.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, na następujące obszary kontraktowania: gm. Sobolew, gm. Świercze, gm. Sadowne, gm. Podkowa Leśna, gm. Jadów, gm. Joniec.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 01.10.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin), dotyczące niżej wymienionych obszarów: grupa powiatów – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01.10.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne, w zakresie immunologia kliniczna – hospitalizacja.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Geriatrii, Onkologii oraz Kardiochirurgii.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie Domowa antybiotykoterapia dożylna oraz Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP).
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) na obszar Mazowsza
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju dla powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęka.
(dodano 30.09.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za trzeci kwartał 2014 roku
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż odwołuje w całości postępowanie konkursowe nr 07-14-000735/PSY/04/1/04.1707.007.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, ogłoszone w dniu 22 września 2014 r. Powyższe uczyniono w oparciu o zapis zawarty w „Ogłoszeniu nr 07-14-000735/PSY/04/1/04.1707.007.02/01 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiący, iż „Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert”.
(dodano 30.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0)
(dodano 29.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Ogłoszenie w sprawie propozycji przedłużenia umów zawartych do dnia 31 grudnia 2014 roku, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.1138)
(dodano 29.09.2014 r.)
Dział obsługi ubezpieczonych w warszawskim NFZ czynny już od godziny 7.00
W związku ze znacznie większą liczbą osób, które zgłaszają się po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mazowiecki oddział NFZ wydłuża godziny wydawania karty. W dniach 4 sierpnia - 30 września br. EKUZ można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00, a w każdy czwartek w godzinach 7.00-18.00. Nowe godziny pracy dotyczą siedziby NFZ Mazowsze przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.
(dodano 01.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (29 września – 5 października)
W dniach 29 września – 5 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, mławski, ostrołęcki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wyszkowski i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 26.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż odwołuje w całości postępowanie konkursowe nr 07-14-000722/SZP/03/5/03.0000.361.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0), ogłoszone w dniu 12 września 2014 r.
(dodano 25.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 września 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju na obszar: miasto Ostrołęka oraz powiat ostrołęcki
(dodano 22.09.2014 r.)
Komunikat w sprawie EWUŚ
W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.
(dodano 22.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (22-28 września)
W dniach 22-28 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 19.09.2014 r.)
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku stosowania kodów procedur wg ICD-9 PL z najbardziej szczegółowej możliwej kategorii.
(dodano 16.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0).
(dodano 12.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (15-21 września)
W dniach 15-21 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu szesnaście powiatów: ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, makowski, mławski, nowodworski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 12.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (8-14 września)
W dniach 8-14 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: białobrzeski, garwoliński, miński, płocki, płoński, przysuski, radomski, siedlecki, sochaczewski i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 05.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (1-7 września)
W dniach 1-7 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: białobrzeski, grodziski, łosicki, miński, siedlecki, warszawski zachodni, węgrowski i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 29.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 22.08.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek w tym Leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
(dodano 22.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (25-31 sierpnia)
W dniach 25-31 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: grodziski, grójecki, kozienicki, makowski, miński, ostrołęcki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, przasnyski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, zwoleński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 22.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (18-24 sierpnia)
W dniach 18-24 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: grójecki, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płocki, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sochaczewski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”
(dodano 14.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
W związku z aktualizacją Systemu Informatycznego KS SIKCH do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wymóg zaznaczenia strony podczas potwierdzania, na którą przysługuje zaopatrzenie) oraz pojawiającymi się błędami (brak realizacji) w raportach statystycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej z zakresu ZPO.
(dodano 12.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej o konieczności terminowego przekazywania dokumentów rozliczeniowych tj. raportów statystycznych oraz rachunków.
(dodano 08.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (11-17 sierpnia)
W dniach 11-17 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu sześć powiatów: ostrołęcki, ostrowski, radomski, siedlecki, warszawski zachodni i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 08.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku zakończenia rozliczenia umów za pierwsze półrocze 2014 roku, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 roku.
(dodano 06.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
w sprawie zakazu stosowania obniżek cen produktów handlowych objętych umową na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne
(dodano 06.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.08.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie okulistyka dziecięca – hospitalizacja.
(dodano 01.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (4-10 sierpnia)
W dniach 4-10 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedem powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, radomski, sokołowski, warszawski zachodni i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 01.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 lipca 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek w tym Leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
(dodano 31.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (28 lipca do 1 sierpnia)
W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu sześć powiatów: ciechanowski, grójecki, legionowski, mławski, płoński, sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 18.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (21-27 lipca)
W dniach 21-27 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: makowski, miński, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, radomski, wołomiński, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „ programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 25.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za drugi kwartał 2014 roku
(dodano 16.07.2014 r.)
Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia kompleksową analizę systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, która dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-2013 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje ich liczbę oraz średni czas pobytu pacjenta w szpitalu ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 dla wszystkich grup JGP. http://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/
(dodano 11.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 11.07.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, dotyczące niżej wymienionych obszarów: gm. Maciejowice; gm. Pokrzywnica; gm. Brok; gm. Chorzele oraz gm. Łomianki.
(dodano 11.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (14-20 lipca)
W dniach 14-20 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: gostyniński, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, ostrowski, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 11.07.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-00703/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne).
(dodano 11.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 10.07.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne nr 07-14-000708/SZP/03/4/03.0000.105.02/03 (Terapia izotopowa).
(dodano 10.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (DzU poz 1678), potwierdzone przed datą 1 lipca 2014 r. uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne w przypadku wyrobów innych niż przysługujące comiesięcznie zachowują ważność do dnia 31 lipca 2014 r.
(dodano 09.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniobiorców uprawnionych do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (DzU poz 1678), potwierdzone przed datą 1 lipca 2014 r. uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne w przypadku wyrobów innych niż przysługujące comiesięcznie zachowują ważność do dnia 31 lipca 2014 r.
(dodano 09.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (7-13 lipca)
W dniach 7-13 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiemnaście powiatów: garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, płoński, przasnyski, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.07.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
realizujących programy lekowe, świadczenia z zakresu chemioterapii oraz świadczenia z zakresu chemioterapii niestandardowej dot. możliwości stosowania w ramach programów lekowych biologicznych leków generycznych zawierających infliksymab.
(dodano 02.07.2014 r.)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej na Mazowszu
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
(dodano 01.07.2014 r.)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na Mazowszu
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na Mazowszu.
(dodano 01.07.2014 r.)
Stomatologiczna pomoc doraźna od 1 lipca 2014 r. – adresy i telefony do placówek
Przypominamy, że świadczenia w nagłych przypadkach udzielane są w dni powszednie od godziny 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedzielę i święta.
(dodano 30.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.06.2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
(dodano 30.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W związku z unieważnieniem wszystkich postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza informuję, że w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podjął działania zmierzające do przedłużenia do dnia 31.12.2014 r. wszystkich obowiązujących do 30.06.2014 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

(dodano 27.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

(dodano 26.06.2014 r.)
Komunikat dla pacjentów korzystających z zaopatrzenia w wyroby medyczne
Informujemy, że od 1 lipca br. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy. W związku z powyższym przypominamy wszystkim, którzy otrzymali zaopatrzenie w wyroby medyczne na dotychczas obowiązujących drukach, o konieczności zgłoszenia się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia wystawionych zleceń.
Niepotwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zlecenia stają się z mocy prawa nieważne.

(dodano 26.06.2014 r.)

Kontraktowanie 2014
W dniu 27.06.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000696/STM/07/1/07.0000.213.02/01 (świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży).
(dodano 27.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (30 czerwca – 6 lipca)
W dniach od 30 czerwca do 6 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: garwoliński, legionowski, nowodworski, płoński, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 27.06.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zmienił się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca br. potwierdzane są tylko zlecenia wystawione na nowym druku. WAŻNE! Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br. na starych drukach, ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność
(dodano 13.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 24.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne - terapia izotopowa.
(dodano 24.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego numer 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku z przekroczeniem wartości postępowania konkursowego.
(dodano 24.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 23.06.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000690/STM/07/1/07.0000.219.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym)
(dodano 23.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (23-29 czerwca)
W dniach 23-29 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: legionowski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”.
(dodano 20.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza: nr 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna); 07-14-000199/REH/05/1/05.1310.208.02/01 (fizjoterapia ambulatoryjna); 07-14-000244/REH/05/1/05.2300.022.02/01 (rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym).
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18.06.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne, dotyczące niżej wymienionych obszarów: gm. Maciejowice; gm. Joniec; gm. Świercze; gm. Pokrzywnica; grupa powiatów – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński; gm. Brok; gm. Chorzele oraz gm. Łomianki.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa:
chirurgia naczyniowa – hospitalizacja;
chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny- w tym chirurgia naczyniowa hospitalizacja II poziom referencyjny - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435.

Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
(dodano 18.06.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Kadzidle
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Kadzidła i okolic, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze. 22 czerwca br. czekamy na ubezpieczonych podczas imprezy folklorystycznej „Wesele kurpiowskie”, w godzinach 10.00-16.00.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 17.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
(dodano 17.06.2014 r.)
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL.
(dodano 17.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 17.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(dodano 17.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań nr: 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna); 07-14-000199/REH/05/1/05.1310.208.02/01 (fizjoterapia ambulatoryjna); 07-14-000244/REH/05/1/05.2300.022.02/01 (rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym) prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 17.06.2014 r. na dzień 18.06.2014 r.
(dodano 17.06.2014 r.)
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
(dodano 13.06.2014 r.)
Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
W dniu 12 czerwca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
(dodano 13.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (16-22 czerwca)
W dniach 16-22 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, otwocki, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”.
(dodano 13.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 13.06.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).
(dodano 13.06.2014 r.)
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), uprzejmie informuję, iż od tej daty zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
(dodano 12.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 06.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
(dodano 06.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (9-15 czerwca)
W dniach 9-15 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki, lipski, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, zwoleński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, na terenie grupy powiatów Ciechanów.
(dodano 03.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-14-000479/STM/07/1/07,0000,213,02 w rodzaju leczenie stomatologiczne (zakres świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży) z dnia 6.06.2014 r. na dzień 2.06.2014 r.
(dodano 02.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 02.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii na terenie powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce.
(dodano 02.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30.05.2014 r. postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
(dodano 30.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (2-8 czerwca)
W dniach 2-8 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu czternaście powiatów: grodziski, grójecki, legionowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płocki, płoński, radomski, sierpecki, szydłowiecki, warszawski zachodni i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
(dodano 29.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym, na terenie grupy powiatów Płock i Radom.
(dodano 28.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-14-000359/STM/07/1/07.0000.219.02 w rodzaju leczenie stomatologiczne(zakres świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym) z dnia 6.06.2014 r. na dzień 26.05.2014 r.
(dodano 26.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (26 maja - 1 czerwca)
W dniach 26 maja - 1 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu pięć powiatów: legionowski, piaseczyński, płoński, warszawski zachodni i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 23.05.2014 r.)
Biała Sobota w stołecznym Centrum Onkologii
W sobotę, 24 maja, w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Rentgena w Warszawie będzie można m.in. wykonać badania przesiewowe, wysłuchać porad onkologicznych i wziąć udział w pogadankach nt. profilaktyki. Biała Sobota pod hasłem „Zdrowsza – piękniejsza” zainauguruje Europejski Tydzień Walki z Rakiem i włączy placówkę w obchody Dnia Matki.
(dodano 22.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w dniu 21.03.2014 r., prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 6 czerwca 2014 roku na 17 czerwca 2014 roku.
(dodano 21.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – informacja siedleckiej delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
(dodano 21.05.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków przemocy w rodzinie oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa
(dodano 20.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne (dotyczy unieważnionych postępowań konkursowych).
(dodano 19.05.2014 r.)
Komunikat w sprawie zmian zasad udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrow

Nasz oddział

Dyrekcja

Rada

Kontakt


Dla mediów

Bezpłatna infolinia
dotycząca kolejek 
czynna
od 8.00 do 16.00
0 800 804 007

Całodobowa infolinia ogólna
22 456 74 01

Zlecenia na wyroby medyczne

Informacja telefoniczna
o Leczeniu Uzdrowiskowym

(22) 279 78 42
(22) 279 78 43
(22) 279 78 44

Akcja

Jednorodne Grupy Pacjentów - dane statystyczne


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,
izby przyjęć,
SOR
Gdzie się leczyć
adresy, telefony
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
adresy, telefonyProfilaktyczne Programy Zdrowotne

Lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Informator o umowach

Numer konta
dla wnoszących
opłatę od wniosku
o wydanie pisemnej
interpretacji


Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02 - 390 Warszawa
tel.(22) 572 60 00
fax.(22) 572 63 33
www.nfz.gov.pl

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia