logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę
Narodowy Fundusz Zdrowia
baner-nowe wzory zleceńTWOJE LEKI MOGĄ BYĆ TAŃSZE - INFOLINIA MZ - 22 123 98 00

Czy zgłosiłeś swoje dziecki do ubezpieczenia?


Co nowego w serwisie

Dział obsługi ubezpieczonych w warszawskim NFZ czynny już od godziny 7.00
W związku ze znacznie większą liczbą osób, które zgłaszają się po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mazowiecki oddział NFZ wydłuża godziny wydawania karty. W dniach 4 sierpnia - 30 września br. EKUZ można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00, a w każdy czwartek w godzinach 7.00-18.00. Nowe godziny pracy dotyczą siedziby NFZ Mazowsze przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

(dodano 01.08.2014 r.)
Komunikat w sprawie EWUŚ
W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.
(dodano 22.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (22-28 września)
W dniach 22-28 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu czternaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 19.09.2014 r.)
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku stosowania kodów procedur wg ICD-9 PL z najbardziej szczegółowej możliwej kategorii.
(dodano 16.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0).
(dodano 12.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (15-21 września)
W dniach 15-21 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu szesnaście powiatów: ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, makowski, mławski, nowodworski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 12.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (8-14 września)
W dniach 8-14 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: białobrzeski, garwoliński, miński, płocki, płoński, przysuski, radomski, siedlecki, sochaczewski i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 05.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (1-7 września)
W dniach 1-7 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: białobrzeski, grodziski, łosicki, miński, siedlecki, warszawski zachodni, węgrowski i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 29.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 22.08.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek w tym Leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
(dodano 22.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (25-31 sierpnia)
W dniach 25-31 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: grodziski, grójecki, kozienicki, makowski, miński, ostrołęcki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, przasnyski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, zwoleński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 22.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (18-24 sierpnia)
W dniach 18-24 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: grójecki, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płocki, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sochaczewski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”
(dodano 14.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
W związku z aktualizacją Systemu Informatycznego KS SIKCH do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wymóg zaznaczenia strony podczas potwierdzania, na którą przysługuje zaopatrzenie) oraz pojawiającymi się błędami (brak realizacji) w raportach statystycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej z zakresu ZPO.
(dodano 12.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej o konieczności terminowego przekazywania dokumentów rozliczeniowych tj. raportów statystycznych oraz rachunków.
(dodano 08.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (11-17 sierpnia)
W dniach 11-17 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu sześć powiatów: ostrołęcki, ostrowski, radomski, siedlecki, warszawski zachodni i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 08.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku zakończenia rozliczenia umów za pierwsze półrocze 2014 roku, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 roku.
(dodano 06.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
w sprawie zakazu stosowania obniżek cen produktów handlowych objętych umową na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne
(dodano 06.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.08.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie okulistyka dziecięca – hospitalizacja.
(dodano 01.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (4-10 sierpnia)
W dniach 4-10 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedem powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, radomski, sokołowski, warszawski zachodni i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 01.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 lipca 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek w tym Leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
(dodano 31.07.2014 r.)
Informacja Serwisowa
Ze względu na planowane prace techniczne od dnia 01.08.2014 r. (piątek) od godziny 20.00 do dnia 02.08.2014 r. (sobota) do godziny 24.00 nieczynne będą systemy informatyczne Mazowieckiego Oddziału NFZ:
  • SZOI - System Zarządzania Obiegiem Informacji
  • SNRL - System Numerowanych Recept Lekarskich
  • Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy!
(dodano 31.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (28 lipca do 1 sierpnia)
W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu sześć powiatów: ciechanowski, grójecki, legionowski, mławski, płoński, sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 18.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (21-27 lipca)
W dniach 21-27 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: makowski, miński, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, radomski, wołomiński, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „ programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 25.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za drugi kwartał 2014 roku
(dodano 16.07.2014 r.)
Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia kompleksową analizę systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, która dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-2013 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje ich liczbę oraz średni czas pobytu pacjenta w szpitalu ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 dla wszystkich grup JGP. http://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/
(dodano 11.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 11.07.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, dotyczące niżej wymienionych obszarów: gm. Maciejowice; gm. Pokrzywnica; gm. Brok; gm. Chorzele oraz gm. Łomianki.
(dodano 11.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (14-20 lipca)
W dniach 14-20 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: gostyniński, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, ostrowski, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 11.07.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-00703/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne).
(dodano 11.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 10.07.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne nr 07-14-000708/SZP/03/4/03.0000.105.02/03 (Terapia izotopowa).
(dodano 10.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (DzU poz 1678), potwierdzone przed datą 1 lipca 2014 r. uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne w przypadku wyrobów innych niż przysługujące comiesięcznie zachowują ważność do dnia 31 lipca 2014 r.
(dodano 09.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniobiorców uprawnionych do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (DzU poz 1678), potwierdzone przed datą 1 lipca 2014 r. uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne w przypadku wyrobów innych niż przysługujące comiesięcznie zachowują ważność do dnia 31 lipca 2014 r.
(dodano 09.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (7-13 lipca)
W dniach 7-13 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiemnaście powiatów: garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, płoński, przasnyski, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.07.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
realizujących programy lekowe, świadczenia z zakresu chemioterapii oraz świadczenia z zakresu chemioterapii niestandardowej dot. możliwości stosowania w ramach programów lekowych biologicznych leków generycznych zawierających infliksymab.
(dodano 02.07.2014 r.)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej na Mazowszu
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
(dodano 01.07.2014 r.)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na Mazowszu
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na Mazowszu.
(dodano 01.07.2014 r.)
Stomatologiczna pomoc doraźna od 1 lipca 2014 r. – adresy i telefony do placówek
Przypominamy, że świadczenia w nagłych przypadkach udzielane są w dni powszednie od godziny 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedzielę i święta.
(dodano 30.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.06.2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
(dodano 30.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W związku z unieważnieniem wszystkich postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza informuję, że w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podjął działania zmierzające do przedłużenia do dnia 31.12.2014 r. wszystkich obowiązujących do 30.06.2014 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

(dodano 27.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

(dodano 26.06.2014 r.)
Komunikat dla pacjentów korzystających z zaopatrzenia w wyroby medyczne
Informujemy, że od 1 lipca br. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy. W związku z powyższym przypominamy wszystkim, którzy otrzymali zaopatrzenie w wyroby medyczne na dotychczas obowiązujących drukach, o konieczności zgłoszenia się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia wystawionych zleceń.
Niepotwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zlecenia stają się z mocy prawa nieważne.

(dodano 26.06.2014 r.)

Kontraktowanie 2014
W dniu 27.06.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000696/STM/07/1/07.0000.213.02/01 (świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży).
(dodano 27.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (30 czerwca – 6 lipca)
W dniach od 30 czerwca do 6 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: garwoliński, legionowski, nowodworski, płoński, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 27.06.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zmienił się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca br. potwierdzane są tylko zlecenia wystawione na nowym druku. WAŻNE! Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br. na starych drukach, ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność
(dodano 13.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 24.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne - terapia izotopowa.
(dodano 24.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego numer 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku z przekroczeniem wartości postępowania konkursowego.
(dodano 24.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 23.06.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000690/STM/07/1/07.0000.219.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym)
(dodano 23.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (23-29 czerwca)
W dniach 23-29 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: legionowski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”.
(dodano 20.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza: nr 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna); 07-14-000199/REH/05/1/05.1310.208.02/01 (fizjoterapia ambulatoryjna); 07-14-000244/REH/05/1/05.2300.022.02/01 (rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym).
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18.06.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne, dotyczące niżej wymienionych obszarów: gm. Maciejowice; gm. Joniec; gm. Świercze; gm. Pokrzywnica; grupa powiatów – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński; gm. Brok; gm. Chorzele oraz gm. Łomianki.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa:
chirurgia naczyniowa – hospitalizacja;
chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny- w tym chirurgia naczyniowa hospitalizacja II poziom referencyjny - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435.

Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
(dodano 18.06.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Kadzidle
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Kadzidła i okolic, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze. 22 czerwca br. czekamy na ubezpieczonych podczas imprezy folklorystycznej „Wesele kurpiowskie”, w godzinach 10.00-16.00.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 17.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
(dodano 17.06.2014 r.)
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL.
(dodano 17.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 17.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(dodano 17.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań nr: 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna); 07-14-000199/REH/05/1/05.1310.208.02/01 (fizjoterapia ambulatoryjna); 07-14-000244/REH/05/1/05.2300.022.02/01 (rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym) prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 17.06.2014 r. na dzień 18.06.2014 r.
(dodano 17.06.2014 r.)
Informacja Serwisowa
Ze względu na planowane prace techniczne od dnia 14.06.2014 r. (sobota) od godziny 18.00 do dnia 15.06.2014 r. (niedziela) do godziny 20.00 nieczynne będą systemy informatyczne Mazowieckiego Oddziału NFZ:
  • SZOI - System Zarządzania Obiegiem Informacji
  • SNRL - System Numerowanych Recept Lekarskich
  • Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy!
(dodano 12.06.2014 r.)
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
(dodano 13.06.2014 r.)
Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
W dniu 12 czerwca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
(dodano 13.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (16-22 czerwca)
W dniach 16-22 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, otwocki, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”.
(dodano 13.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 13.06.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).
(dodano 13.06.2014 r.)
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), uprzejmie informuję, iż od tej daty zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
(dodano 12.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 06.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
(dodano 06.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (9-15 czerwca)
W dniach 9-15 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki, lipski, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, zwoleński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, na terenie grupy powiatów Ciechanów.
(dodano 03.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-14-000479/STM/07/1/07,0000,213,02 w rodzaju leczenie stomatologiczne (zakres świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży) z dnia 6.06.2014 r. na dzień 2.06.2014 r.
(dodano 02.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 02.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii na terenie powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce.
(dodano 02.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30.05.2014 r. postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
(dodano 30.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (2-8 czerwca)
W dniach 2-8 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu czternaście powiatów: grodziski, grójecki, legionowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płocki, płoński, radomski, sierpecki, szydłowiecki, warszawski zachodni i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.05.2014 r.)
Informacja Serwisowa
Ze względu na planowane prace techniczne od dnia 30.05.2014 r. (piątek) od godziny 20.00 do dnia 31.05.2014 r. (sobota) do godziny 24.00 nieczynne będą systemy informatyczne Mazowieckiego Oddziału NFZ:
  • SZOI - System Zarządzania Obiegiem Informacji
  • SNRL - System Numerowanych Recept Lekarskich
  • Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ
Za utrudnienia z tym związane przepraszamy!
(dodano 29.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
(dodano 29.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym, na terenie grupy powiatów Płock i Radom.
(dodano 28.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-14-000359/STM/07/1/07.0000.219.02 w rodzaju leczenie stomatologiczne(zakres świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym) z dnia 6.06.2014 r. na dzień 26.05.2014 r.
(dodano 26.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (26 maja - 1 czerwca)
W dniach 26 maja - 1 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu pięć powiatów: legionowski, piaseczyński, płoński, warszawski zachodni i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 23.05.2014 r.)
Biała Sobota w stołecznym Centrum Onkologii
W sobotę, 24 maja, w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Rentgena w Warszawie będzie można m.in. wykonać badania przesiewowe, wysłuchać porad onkologicznych i wziąć udział w pogadankach nt. profilaktyki. Biała Sobota pod hasłem „Zdrowsza – piękniejsza” zainauguruje Europejski Tydzień Walki z Rakiem i włączy placówkę w obchody Dnia Matki.
(dodano 22.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w dniu 21.03.2014 r., prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 6 czerwca 2014 roku na 17 czerwca 2014 roku.
(dodano 21.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – informacja siedleckiej delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
(dodano 21.05.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków przemocy w rodzinie oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa
(dodano 20.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne (dotyczy unieważnionych postępowań konkursowych).
(dodano 19.05.2014 r.)
Komunikat w sprawie zmian zasad udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
(dodano 16.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (19-25 maja)
W dniach od 19-25 maja 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu szesnaście powiatów: gostyniński, grójecki, lipski, makowski, nowodworski, ostrołęcki, piaseczyński, pruszkowski, przasnyski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 16.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa: chirurgia naczyniowa – hospitalizacja; chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny- w tym chirurgia naczyniowa hospitalizacja II poziom referencyjny - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435.
(dodano 15.05.2014 r.)
Konkurs otwarty NIZP-PZH
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny ogłasza konkurs otwarty dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację pobrań krwi od kobiet w ciąży (do 24. tygodnia).
(dodano 13.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 9.05.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) w następujących zakresach: 1) Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem (ICD-10 C43); 2) Leczenie zaawansowanego raka żołądka (ICD-10 C16); 3) Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69); 4) Leczenie choroby Gaucher’a typu I (ICD-10 E 75.2)
(dodano 12.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (12-18 maja)
W dniach od 12-18 maja 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: gostyniński, grodziski, grójecki, legionowski, łosicki, miński, ostrołęcki, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 09.05.2014 r.)
Ogłoszono rokowania w rodzaju Leczenie Szpitalne
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7.05.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne, w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja planowa, chirurgia ogólna – hospitalizacja planowa.
(dodano 07.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (5-11 maja)
W dniach od 5-11 maja 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: grodziski, grójecki, legionowski, łosicki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 02.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29.04.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” .
(dodano 29.04.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (28 kwietnia – 4 maja)
W dniach 28 kwietnia – 4 maja 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: miński, ostrołęcki, otwocki, piaseczyński, przasnyski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 25.04.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za pierwszy kwartał 2014 roku
(dodano 25.04.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (21-27 kwietnia)
W dniach od 21-27 kwietnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu jedenaście powiatów: ciechanowski, gostyniński, makowski, piaseczyński, płocki, pułtuski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 18.04.2014 r.)
Komunikat w sprawie aneksowania umów w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia na okres od 1 maja do 31 grudnia 2014 roku
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290), Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że proponuje przedłużenie, wygasającej z dniem 30.04.2014 r., umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne- chemioterapia do dnia 31 grudnia 2014 r.
(dodano 15.04.2014 r.)
Infolinia kolejkowa mazowieckiego NFZ
Pod bezpłatnym numerem 0 800 804 007 ubezpieczeni dowiedzą się, gdzie udzielane są świadczenia, jak długa jest kolejka i ile wynosi średni czas oczekiwania na przyjęcie do lekarza specjalisty w danym miejscu. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
(dodano 15.04.2014 r.)
Komunikat dla ubezpieczonych
Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.
(dodano 14.04.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna.
(dodano 11.04.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11.04.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej.
(dodano 11.04.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (14-20 kwietnia)
W dniach 14-20 kwietnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu jedenaście powiatów: garwoliński, grodziski, miński, nowodworski, ostrołęcki, płocki, pułtuski, siedlecki, sokołowski, warszawski zachodni i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 11.04.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w rękawy i nogawice uciskowe
(dodano 10.04.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (7-13 kwietnia)
W dniach 7-13 kwietnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwadzieścia cztery powiaty: ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.04.2014 r.)
Tydzień alergii na Mazowszu
Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP organizują obchody tygodnia alergii dla mieszkańców Mazowsza. W WIM w Poradni Specjalistycznej w dniach 7-11 kwietnia 2014 r. odbędę się bezpłatne konsultacje alergologiczne dla osób z objawami alergii zagrażającej życiu.
(dodano 04.04.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 4 kwietnia 2014 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na obszarze miasto Siedlce, powiat siedlecki.
(dodano 04.04.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Rozstrzygnięcie postępowania w trybie rokowań w myśl art. 144 pkt. 2 w rodzaju Leczenie szpitalne, w zakresie Izba Przyjęć
(dodano 31.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.03.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne, w zakresie geriatria – hospitalizacja.
(dodano 28.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Informacja dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez MOW NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzaju: rehabilitacja lecznicza. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do stosowania poniżej zamieszczoną informację dotyczącą składania ofert.
(dodano 28.03.2014 r.)
Komunikat dla oferentów w rodzaju leczenie stomatologiczne
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dokumentów wymaganych w ofercie, jak również kwalifikacji lekarzy stomatologów, MOW NFZ przedstawia informacje w tych kwestiach.
(dodano 28.03.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (31 marca – 6 kwietnia)
W dniach 31 marca – 6 kwietnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwadzieścia powiatów: białobrzeski, garwoliński, grodziski, legionowski, makowski, miński, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przysuski, pułtuski, radomski, sierpecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 28.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Informacja dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez MOW NFZ postepowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne oraz świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
(dodano 27.03.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Starym Lubotyniu
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Starego Lubotynia (pow. ostrowski) zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, do mobilnego stanowiska NFZ Mazowsze. 3 kwietnia 2014 r. czekamy na Państwa w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, w godz. 9:30-15:30.
(dodano 26.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21.03.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne.
(dodano 21.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21.03.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza.
(dodano 21.03.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (24-30 marca)
W dniach 24-30 marca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu pięć powiatów: garwoliński, mławski, płoński, siedlecki i sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 21.03.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (17-23 marca)
W dniach 17-23 marca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu jedenaście powiatów: białobrzeski, garwoliński, kozienicki, miński, ostrowski, płoński, pułtuski, radomski, sochaczewski, sokołowski i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 14.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 10.03.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) w zakresie: Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.
(dodano 14.03.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Borowiu, Garwolinie i Żelechowie
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Borowia, Garwolina, Żelechowa i okolic, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, do mobilnego stanowiska NFZ Mazowsze. 17 marca w godz. 9.30-15.00 czekamy na ubezpieczonych w Urzędzie Gminy Borowie, przy ul. Sasimowskiego 2. 24 marca – w garwolińskim ZUS przy ul. Kościuszki 38a, w godz. 9.30-15.00. 31 marca zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w godz. 10.00-15.00.
(dodano 12.03.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Wąsewie
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców powiatu ostrowskiego, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, do mobilnego stanowiska NFZ Mazowsze. 21 i 26 marca br. czekamy na ubezpieczonych w Urzędzie Gminy w Wąsewie przy ul. Zastawskiej 13, w godz. 9.30-15.00.
(dodano 11.03.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (10-16 marca)
W dniach 10-16 marca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu szesnaście powiatów: białobrzeski, garwoliński, kozienicki, legionowski, miński, ostrowski, płoński, pruszkowski, przasnyski, radomski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 07.03.2014 r.)
Komunikat dla pacjentów i lekarzy
Narodowy Funduszu Zdrowia przypomina, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest autonomiczny w zakresie podejmowanych decyzji terapeutycznych i prowadzi leczenie zgodnie z posiadaną wiedzą i potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Przypominamy również, że warunkiem koniecznym przy wystawianiu recept na leki refundowane przez lekarza POZ jest w każdym przypadku, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, udokumentowane rozpoznanie schorzenia – ustalone samodzielnie lub przez innych lekarzy specjalistów – także niebędących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego.
(dodano 03.03.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (3-9 marca)
W dniach 3-9 marca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: grójecki, garwoliński, legionowski, mławski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, sochaczewski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 28.02.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Aktualizacja umów wieloletnich na rok 2014 w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne dotycząca wprowadzania nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców
(dodano 24.02.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W publikatorze informacji o postępowaniach dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju - Zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy na rok 2014.
(dodano 24.02.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Żurominie
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Żuromina i okolic, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, do mobilnego stanowiska NFZ Mazowsze. 27 lutego 2014 r. czekamy na Państwa w Żuromińskim Centrum Kultury przy Placu Józefa Piłsudskiego 27, w godzinach 10:00-14.00
(dodano 24.02.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów ( 24 lutego - 2 marca)
W dniach 24 lutego - 2 marca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu szesnaście powiatów: ciechanowski, grodziski, grójecki, kozienicki, mławski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, radomski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 21.02.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Gostyninie
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Gostynina i okolic, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, do mobilnego stanowiska NFZ Mazowsze. 17 lutego 2014 r. czekamy na Państwa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICUS w poradni chirurgicznej w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 35, w godz. 10:00-14:00.
(dodano 14.02.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (17 - 23 lutego)
W dniach 17-23 lutego 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, miński, ostrowski, otwocki, piaseczyński, przysuski, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 14.02.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców POZ
w sprawie świadczeń lekarza POZ, w części odnoszącej się do warunków realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych w szczególności badań bilansowych dzieci 5-letnich
(dodano 13.02.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
Rozliczenie świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2013 roku
– ugody pozasądowe

(dodano 12.02.2014 r.)
Na ferie z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego
W związku ze zwiększonym zainteresowaniem Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego przed feriami na Mazowszu, NFZ Mazowsze zwiększył liczbę konsultantów odpowiadających na pytania ubezpieczonych pod numerem całodobowej infolinii (22) 456 74 01. Przypominamy, że podpisany wniosek o wydanie EKUZ można przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP, faksem bądź złożyć go osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.
(dodano 12.02.2014 r.)

Nasz oddział

Dyrekcja

Rada

Kontakt


Dla mediów

Bezpłatna infolinia
dotycząca kolejek 
czynna
od 8.00 do 16.00
0 800 804 007

Całodobowa infolinia ogólna
22 456 74 01

Zlecenia na wyroby medyczne

Informacja telefoniczna
o Leczeniu Uzdrowiskowym

(22) 279 78 42
(22) 279 78 43
(22) 279 78 44

Akcja

Jednorodne Grupy Pacjentów - dane statystyczne


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,
izby przyjęć,
SOR
Gdzie się leczyć
adresy, telefony
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
adresy, telefonyProfilaktyczne Programy Zdrowotne

Lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Informator o umowach

Numer konta
dla wnoszących
opłatę od wniosku
o wydanie pisemnej
interpretacji


Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02 - 390 Warszawa
tel.(22) 572 60 00
fax.(22) 572 63 33
www.nfz.gov.pl

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia