logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę
Narodowy Fundusz Zdrowia
Dyrektywa Transgraniczna Portal Krajowego Punktu KontaktowegoTWOJE LEKI MOGĄ BYĆ TAŃSZE - INFOLINIA MZ - 22 123 98 00
Co nowego w serwisie

Kontraktowanie 2014
W dniu 21.11.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, dotyczące obszaru powiatu płońskiego .
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(dodano 21.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (24-30 listopada)
W dniach 24-30 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu jedenaście powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, płocki, przysuski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 21.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 19.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie, świadczenia w zakresie: Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych (KLRP-1).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 19.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (17-23 listopada)
W dniach 17-23 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: grodziski, legionowski, makowski, mławski, piaseczyński, płocki, żuromiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 14.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 12.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, świadczenia w zakresie: badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.
(dodano 12.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (10-16 listopada)
W dniach 10-16 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedem powiatów: garwoliński, grójecki, piaseczyński, płocki, pułtuski, radomski i warszawski zachodni. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 07.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 7.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie geriatrii.
(dodano 07.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie kardiochirurgii.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 03.11.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, dotyczące miasta Przysucha.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 03.11.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie onkologii.
(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, dotyczące gm. Sadowne i gm. Sobolew.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 03.11.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 3.11.2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000766/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne gm. Świercze).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

(dodano 03.11.2014 r.)
INFORMACJA PRASOWA: Szkolenia dla lekarzy POZ z zakresu onkologii
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii.
(dodano 03.11.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (3-9 listopada)
W dniach 3-9 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: białobrzeski, ciechanowski, grodziski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 31.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.10.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie środowiskowe (domowe).
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(dodano 30.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.10.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Immunologia Kliniczna – hospitalizacja.
(dodano 30.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika w tym Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.
(dodano 30.10.2014 r.)
Komunikat dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jej pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu.
(dodano 28.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2015
W związku z koniecznością ustalenia kwoty zobowiązania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe i planu rzeczowo – finansowego na rok 2015, uprzejmie informujemy o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.
(dodano 28.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 24 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej na obszar powiatu płońskiego
(dodano 27.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 24.10.2014r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0).
(dodano 24.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (27 października – 2 listopada)
W dniach 27 października – 2 listopada 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu cztery powiaty: ostrołęcki, węgrowski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 24.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP).
(dodano 23.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców (kierowników placówek) oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na spotkania informacyjno-szkoleniowe, pt. „Uprawnienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynikające ze zmian prawnych – pakiet onkologiczny, kolejkowy”.
(dodano 20.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o odwołaniu postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie.
(dodano 17.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (20-26 października)
W dniach 20-26 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewiętnaście powiatów: białobrzeski, ciechanowski, grójecki, kozienicki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, siedlecki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 17.10.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne
Mazowiecki Oddział Wojewódzki przypomina, iż w szczególnych sytuacjach rozliczenie wykonanego świadczenia może odbywać się z zastosowaniem produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001363 – Rozliczenie za zgodą płatnika, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu na sposób jego rozliczenia zgodnie z § 22 Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).
(dodano 17.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie harmonogramu do postępowania nr: 07-14-000745/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 (kompleksowe leczenie ran przewlekłych) prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie. Zmianie ulega termin składnia ofert z dnia 16.10.2014 r. na dzień 17.10.2014 r. oraz otwarcia ofert z 17.10.2014 r. na 20.10.2014 r.
(dodano 16.10.2014 r.)
Informacja dla świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczony jest komunikat – „Pakiet informacji dla lekarzy POZ i służb medycznych”, dotyczący zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem Ebola.
(dodano 13.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (13-19 października)
W dniach 13-19 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, łosicki, mławski, otwocki, radomski, siedlecki, węgrowski i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 10.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne w zakresie: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego – Kolonoskopia.
(dodano 08.10.2014 r.)
Dni Ubezpieczonego w ZUS
Porady ekspertów, cenne wskazówki, pomocne publikacje, wykłady - to wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. W dniach 6-10 października ZUS organizuje Dni Ubezpieczonego.
(dodano 06.10.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (6-12 października)
W dniach 6-12 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: ciechanowski, garwoliński, grójecki, mławski, ostrołęcki, płocki, płoński, radomski i sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 03.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 1 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej na obszarze miast: Ostrołęka, Przysucha, Płońsk, Grójec.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 01.10.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, na następujące obszary kontraktowania: gm. Sobolew, gm. Świercze, gm. Sadowne, gm. Podkowa Leśna, gm. Jadów, gm. Joniec.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 01.10.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin), dotyczące niżej wymienionych obszarów: grupa powiatów – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01.10.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne, w zakresie immunologia kliniczna – hospitalizacja.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie: Geriatrii, Onkologii oraz Kardiochirurgii.
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1 października 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie Domowa antybiotykoterapia dożylna oraz Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP).
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 01 października 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) na obszar Mazowsza
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju dla powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęka.
(dodano 30.09.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za trzeci kwartał 2014 roku
(dodano 01.10.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż odwołuje w całości postępowanie konkursowe nr 07-14-000735/PSY/04/1/04.1707.007.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, ogłoszone w dniu 22 września 2014 r. Powyższe uczyniono w oparciu o zapis zawarty w „Ogłoszeniu nr 07-14-000735/PSY/04/1/04.1707.007.02/01 konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiący, iż „Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert”.
(dodano 30.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0)
(dodano 29.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Ogłoszenie w sprawie propozycji przedłużenia umów zawartych do dnia 31 grudnia 2014 roku, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.1138)
(dodano 29.09.2014 r.)
Dział obsługi ubezpieczonych w warszawskim NFZ czynny już od godziny 7.00
W związku ze znacznie większą liczbą osób, które zgłaszają się po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mazowiecki oddział NFZ wydłuża godziny wydawania karty. W dniach 4 sierpnia - 30 września br. EKUZ można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00, a w każdy czwartek w godzinach 7.00-18.00. Nowe godziny pracy dotyczą siedziby NFZ Mazowsze przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.
(dodano 01.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (29 września – 5 października)
W dniach 29 września – 5 października 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, mławski, ostrołęcki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wyszkowski i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 26.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż odwołuje w całości postępowanie konkursowe nr 07-14-000722/SZP/03/5/03.0000.361.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0), ogłoszone w dniu 12 września 2014 r.
(dodano 25.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 września 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju na obszar: miasto Ostrołęka oraz powiat ostrołęcki
(dodano 22.09.2014 r.)
Komunikat w sprawie EWUŚ
W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.
(dodano 22.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (22-28 września)
W dniach 22-28 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 19.09.2014 r.)
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku stosowania kodów procedur wg ICD-9 PL z najbardziej szczegółowej możliwej kategorii.
(dodano 16.09.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 września 2014r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0) w tym Leki w programie lekowym – Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E 72.0).
(dodano 12.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (15-21 września)
W dniach 15-21 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu szesnaście powiatów: ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, makowski, mławski, nowodworski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 12.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (8-14 września)
W dniach 8-14 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: białobrzeski, garwoliński, miński, płocki, płoński, przysuski, radomski, siedlecki, sochaczewski i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 05.09.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (1-7 września)
W dniach 1-7 września 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiem powiatów: białobrzeski, grodziski, łosicki, miński, siedlecki, warszawski zachodni, węgrowski i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 29.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 22.08.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek w tym Leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
(dodano 22.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (25-31 sierpnia)
W dniach 25-31 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedemnaście powiatów: grodziski, grójecki, kozienicki, makowski, miński, ostrołęcki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, przasnyski, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, zwoleński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 22.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (18-24 sierpnia)
W dniach 18-24 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: grójecki, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płocki, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sochaczewski, wołomiński i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”
(dodano 14.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
W związku z aktualizacją Systemu Informatycznego KS SIKCH do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wymóg zaznaczenia strony podczas potwierdzania, na którą przysługuje zaopatrzenie) oraz pojawiającymi się błędami (brak realizacji) w raportach statystycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej z zakresu ZPO.
(dodano 12.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej o konieczności terminowego przekazywania dokumentów rozliczeniowych tj. raportów statystycznych oraz rachunków.
(dodano 08.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (11-17 sierpnia)
W dniach 11-17 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu sześć powiatów: ostrołęcki, ostrowski, radomski, siedlecki, warszawski zachodni i węgrowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 08.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie przypomina o obowiązku zakończenia rozliczenia umów za pierwsze półrocze 2014 roku, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2014 roku.
(dodano 06.08.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
w sprawie zakazu stosowania obniżek cen produktów handlowych objętych umową na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne
(dodano 06.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.08.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie okulistyka dziecięca – hospitalizacja.
(dodano 01.08.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (4-10 sierpnia)
W dniach 4-10 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu siedem powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, radomski, sokołowski, warszawski zachodni i wyszkowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 01.08.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 lipca 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne (lekowe) w zakresie Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek w tym Leki w programie lekowym – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
(dodano 31.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (28 lipca do 1 sierpnia)
W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu sześć powiatów: ciechanowski, grójecki, legionowski, mławski, płoński, sierpecki. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 18.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (21-27 lipca)
W dniach 21-27 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: makowski, miński, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, radomski, wołomiński, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „ programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 25.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców
dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach za drugi kwartał 2014 roku
(dodano 16.07.2014 r.)
Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia kompleksową analizę systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, która dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-2013 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje ich liczbę oraz średni czas pobytu pacjenta w szpitalu ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 dla wszystkich grup JGP. http://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/
(dodano 11.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 11.07.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, dotyczące niżej wymienionych obszarów: gm. Maciejowice; gm. Pokrzywnica; gm. Brok; gm. Chorzele oraz gm. Łomianki.
(dodano 11.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (14-20 lipca)
W dniach 14-20 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: gostyniński, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, ostrowski, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni i wołomiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 11.07.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-00703/STM/07/1/07.0000.218.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne).
(dodano 11.07.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 10.07.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne nr 07-14-000708/SZP/03/4/03.0000.105.02/03 (Terapia izotopowa).
(dodano 10.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (DzU poz 1678), potwierdzone przed datą 1 lipca 2014 r. uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne w przypadku wyrobów innych niż przysługujące comiesięcznie zachowują ważność do dnia 31 lipca 2014 r.
(dodano 09.07.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniobiorców uprawnionych do zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (DzU poz 1678), potwierdzone przed datą 1 lipca 2014 r. uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne w przypadku wyrobów innych niż przysługujące comiesięcznie zachowują ważność do dnia 31 lipca 2014 r.
(dodano 09.07.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (7-13 lipca)
W dniach 7-13 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu osiemnaście powiatów: garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, płoński, przasnyski, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 04.07.2014 r.)
Komunikat dla świadczeniodawców
realizujących programy lekowe, świadczenia z zakresu chemioterapii oraz świadczenia z zakresu chemioterapii niestandardowej dot. możliwości stosowania w ramach programów lekowych biologicznych leków generycznych zawierających infliksymab.
(dodano 02.07.2014 r.)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej na Mazowszu
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
(dodano 01.07.2014 r.)
Wykaz podmiotów realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na Mazowszu
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ publikuje dane teleadresowe podmiotów leczniczych realizujących od 1 lipca 2014 r. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na Mazowszu.
(dodano 01.07.2014 r.)
Stomatologiczna pomoc doraźna od 1 lipca 2014 r. – adresy i telefony do placówek
Przypominamy, że świadczenia w nagłych przypadkach udzielane są w dni powszednie od godziny 19.00 do godz. 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedzielę i święta.
(dodano 30.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 30.06.2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
(dodano 30.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W związku z unieważnieniem wszystkich postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza informuję, że w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podjął działania zmierzające do przedłużenia do dnia 31.12.2014 r. wszystkich obowiązujących do 30.06.2014 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

(dodano 27.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

(dodano 26.06.2014 r.)
Komunikat dla pacjentów korzystających z zaopatrzenia w wyroby medyczne
Informujemy, że od 1 lipca br. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy. W związku z powyższym przypominamy wszystkim, którzy otrzymali zaopatrzenie w wyroby medyczne na dotychczas obowiązujących drukach, o konieczności zgłoszenia się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia wystawionych zleceń.
Niepotwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zlecenia stają się z mocy prawa nieważne.

(dodano 26.06.2014 r.)

Kontraktowanie 2014
W dniu 27.06.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000696/STM/07/1/07.0000.213.02/01 (świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży).
(dodano 27.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (30 czerwca – 6 lipca)
W dniach od 30 czerwca do 6 lipca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziesięć powiatów: garwoliński, legionowski, nowodworski, płoński, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni i żuromiński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 27.06.2014 r.)
Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
Informujemy, że zmienił się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca br. potwierdzane są tylko zlecenia wystawione na nowym druku. WAŻNE! Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br. na starych drukach, ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność
(dodano 13.03.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 24.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne - terapia izotopowa.
(dodano 24.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu w Warszawie informuje o unieważnieniu postępowania konkursowego numer 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku z przekroczeniem wartości postępowania konkursowego.
(dodano 24.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 23.06.2014 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne nr 07-14-000690/STM/07/1/07.0000.219.02/01 (świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym)
(dodano 23.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (23-29 czerwca)
W dniach 23-29 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dwanaście powiatów: legionowski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”.
(dodano 20.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza: nr 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna); 07-14-000199/REH/05/1/05.1310.208.02/01 (fizjoterapia ambulatoryjna); 07-14-000244/REH/05/1/05.2300.022.02/01 (rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym).
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18.06.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne, dotyczące niżej wymienionych obszarów: gm. Maciejowice; gm. Joniec; gm. Świercze; gm. Pokrzywnica; grupa powiatów – ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński; gm. Brok; gm. Chorzele oraz gm. Łomianki.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa:
chirurgia naczyniowa – hospitalizacja;
chirurgia naczyniowa – hospitalizacja II poziom referencyjny- w tym chirurgia naczyniowa hospitalizacja II poziom referencyjny - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435.

Kontraktowanie 2014
W dniu 18.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
(dodano 18.06.2014 r.)
Odbierz hasło do ZIP w Kadzidle
W ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu” zapraszamy mieszkańców Kadzidła i okolic, zainteresowanych założeniem osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze. 22 czerwca br. czekamy na ubezpieczonych podczas imprezy folklorystycznej „Wesele kurpiowskie”, w godzinach 10.00-16.00.
(dodano 18.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 17.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
(dodano 17.06.2014 r.)
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL.
(dodano 17.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 17.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(dodano 17.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań nr: 07-14-000161/REH/05/1/05.1300.207.02/01 (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna); 07-14-000199/REH/05/1/05.1310.208.02/01 (fizjoterapia ambulatoryjna); 07-14-000244/REH/05/1/05.2300.022.02/01 (rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym) prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 17.06.2014 r. na dzień 18.06.2014 r.
(dodano 17.06.2014 r.)
Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
(dodano 13.06.2014 r.)
Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
W dniu 12 czerwca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie w sprawie zmiany warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
(dodano 13.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (16-22 czerwca)
W dniach 16-22 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu dziewięć powiatów: garwoliński, grodziski, grójecki, otwocki, pruszkowski, radomski, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”.
(dodano 13.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 13.06.2014 r. rozstrzygnięto postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).
(dodano 13.06.2014 r.)
Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678), uprzejmie informuję, iż od tej daty zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia. Jednocześnie informuję, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
(dodano 12.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
W dniu 06.06.2014 roku zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
(dodano 06.06.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (9-15 czerwca)
W dniach 9-15 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu piętnaście powiatów: ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki, lipski, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, radomski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, zwoleński i żyrardowski. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, na terenie grupy powiatów Ciechanów.
(dodano 03.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-14-000479/STM/07/1/07,0000,213,02 w rodzaju leczenie stomatologiczne (zakres świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży) z dnia 6.06.2014 r. na dzień 2.06.2014 r.
(dodano 02.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 02.06.2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii na terenie powiatu siedleckiego oraz miasta Siedlce.
(dodano 02.06.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu w dniu 30.05.2014 r. postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
(dodano 30.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (2-8 czerwca)
W dniach 2-8 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu czternaście powiatów: grodziski, grójecki, legionowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, piaseczyński, płocki, płoński, radomski, sierpecki, szydłowiecki, warszawski zachodni i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 30.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w Ramach Opieki Długoterminowej w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
(dodano 29.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 28.05.2014 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym, na terenie grupy powiatów Płock i Radom.
(dodano 28.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 07-14-000359/STM/07/1/07.0000.219.02 w rodzaju leczenie stomatologiczne(zakres świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym) z dnia 6.06.2014 r. na dzień 26.05.2014 r.
(dodano 26.05.2014 r.)
Harmonogram postoju mammobusów (26 maja - 1 czerwca)
W dniach 26 maja - 1 czerwca 2014 r. mammobusy odwiedzą na Mazowszu pięć powiatów: legionowski, piaseczyński, płoński, warszawski zachodni i zwoleński. Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatna mammografię w ramach „programu profilaktyki raka piersi”!
(dodano 23.05.2014 r.)
Biała Sobota w stołecznym Centrum Onkologii
W sobotę, 24 maja, w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Rentgena w Warszawie będzie można m.in. wykonać badania przesiewowe, wysłuchać porad onkologicznych i wziąć udział w pogadankach nt. profilaktyki. Biała Sobota pod hasłem „Zdrowsza – piękniejsza” zainauguruje Europejski Tydzień Walki z Rakiem i włączy placówkę w obchody Dnia Matki.
(dodano 22.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w dniu 21.03.2014 r., prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza z dnia 6 czerwca 2014 roku na 17 czerwca 2014 roku.
(dodano 21.05.2014 r.)
Kontraktowanie 2014
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju Podstawowa Opie

Nasz oddział

Dyrekcja

Rada

Kontakt


Dla mediów

Bezpłatna infolinia
dotycząca kolejek 
czynna
od 8.00 do 16.00
0 800 804 007

Całodobowa infolinia ogólna
22 456 74 01

Zlecenia na wyroby medyczne

Informacja telefoniczna
o Leczeniu Uzdrowiskowym

(22) 279 78 42
(22) 279 78 43
(22) 279 78 44

Akcja

Jednorodne Grupy Pacjentów - dane statystyczne


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,
izby przyjęć,
SOR
Gdzie się leczyć
adresy, telefony
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
adresy, telefonyProfilaktyczne Programy Zdrowotne

Lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Informator o umowach

Numer konta
dla wnoszących
opłatę od wniosku
o wydanie pisemnej
interpretacji


Centrala NFZ
ul. Grójecka 186
02 - 390 Warszawa
tel.(22) 572 60 00
fax.(22) 572 63 33
www.nfz.gov.pl

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia