logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

 

Przed przejściem do „Kroku 1.”  prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami.

 1. Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z delegatur.
 2. Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail. Przesłanie go na więcej niż jeden adres może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na dublowanie wniosków i jednocześnie sztuczne zwiększenie ich ilości w systemie informatycznym MOW NFZ.
 3. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla wszystkich  członków rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
 4. Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami).
 5. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.
 6. W przypadku odbioru osobistego wniosku, bardzo prosimy o umieszczenie tej informacji także w treści lub tytule e-maila i przekazywanie ich na adres e-mail MOW NFZ lub Delegatury, w której ma być odebrany.

Ważne!!! Informujemy, że wnioski składane do oddziału wojewódzkiego NFZ korespondencyjnie (poczta, faks, mail, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP) rozpatrywane są na bieżąco, niezwłocznie po ich otrzymaniu i zgodnie z kolejnością wpływu. Czas oczekiwania uzależniony jest od liczby wniosków przesłanych do rozpatrzenia.

Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA  z dniem 1 czerwca 2019 r. wydłużony zostaje do 3 lat dla następujących osób:

 • zatrudnionych;
 • prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierających zasiłek / świadczenie przedemerytalne;

Ponadto okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 20 października 2018 r. zostaje wydłużony do 5 lat, dla następujących osób:

 • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia);
 • nieubezpieczonych dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo(okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia);
 • Dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia).
   

Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli nam uniknąć wakacyjnych kolejek. Zapraszamy do siedziby mazowieckiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie lub delegatur.


Krok 1. Wypełnij wniosek:

Pobyt czasowy (także wyjazd turystyczny):

wniosek do pobrania (PDF)

wniosek do pobrania (DOC)

Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy:

wniosek do pobrania (PDF) wniosek do pobrania (DOC)

WAŻNE! Jeśli chcesz, aby w przyszłości NFZ przypomniał Ci o upływającym terminie ważności Twojej karty EKUZ przez e-mail bądź SMS, dołącz do wniosku zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Krok 2. Wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem na adres oddziału: lub jednej z delegatur:

           

 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • wysłać faksem do oddziału lub jednej z delegatur;
 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie faksem lub pocztą elektroniczną tylko pierwszej strony wniosku.

 

Dane kontaktowe NFZ Mazowsze

 

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.


Krok 3. Odbierz kartę

 • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ 
 • Na poczcie, jeśli  w punkcie 3 wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „przesłać pocztą na adres”.

 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek:

upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej


 

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Karta EKUZ dla niewidomych