logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

Świadczeniodawca przekazuje każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający.*

Informację o pierwszym wolnym terminie należy wysyłać:

  1. w postaci komunikatów XML sporządzonych w programach rozliczeniowych świadczeniodawców i przekazanych za pośrednictwem portalu SZOI:
  1. za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE:

Przypominamy, że przekazywane przez Państwa dane dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia będą udostępniane dla pacjentów w Informatorze o Terminach Leczenia. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na rzetelność przekazywanych danych.

Informator o Terminach Leczenia

________________________________________
* z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, świadczeń opiekuńczo-leczniczych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej – podstawa prawna art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.).