logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne i profilaktyka w POZ

Zasady ogólne do wszystkich programów profilaktycznych:

W celach organizacyjnych do skorzystania ze świadczeń realizowanych w ramach poszczególnych programów profilaktycznych świadczeniobiorca proszony jest o wcześniejsze zarejestrowanie się do udziału w programie (wykaz podmiotów realizujących poszczególne programy w zakładce poniżej opisu programu).
 

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka piersi

Program badań prenatalnych

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki gruźlicy