logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O oddziale

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Drukuj

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), Mazowiecki Oddział Wojewodzki NFZ publikuję informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:
Ogłoszenia o pracę opublikowane przez Centralę NFZ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198), Mazowiecki Oddział Wojewodzki NFZ publikuję informację o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ:
Pozostałe oddziały wojewódzkie NFZ

Kwestionariusz osobowy - Druki dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

Format pliku: doc
Format pliku: rtf
Format pliku: odt
Format pliku: pdf


Uwaga!

Informacje o zakończonej rekrutacji są usuwane ze strony internetowej po 14 dniach od chwili zamieszczenia.

Aktualne ogłoszenia i wyniki rekrutacji

Ogłoszenia i wyniki