logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Szanowny Pacjencie,

w trosce o prawidłowy przebieg udziału w poniższych programach profilaktycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zaleca wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka piersi

Program badań prenatalnych

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki gruźlicy