logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Pacjentów oczekujących na zabiegi okulistyczne

27-03-2019

Mazowiecki NFZ zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów CM „Mavit”.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej i opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Tymczasem praktyka CM „Mavit” sprowadza się do zapisywania pacjentów na odległe terminy bez przekazania pacjentom wiedzy o możliwości uzyskania świadczenia we wcześniejszym terminie u innych świadczeniodawców.

Przyjęcie tak odległego okresu, pomiędzy stwierdzeniem medycznych wskazań do realizacji zabiegu a terminem jego realizacji, szczególnie wobec pacjentów powyżej 80 roku życia oraz z uwagi na charakter schorzenia, nie jest akceptowane przez mazowiecki Fundusz.

Jednocześnie w dniu 27 marca br. podjęto czynności kontrolne w CM „Mavit” mające na celu sprawdzenie prawidłowości prowadzenia list osób oczekujących na świadczenie.

Mazowiecki NFZ w najbliższych dniach poinformuje pacjentów CM „Mavit” o placówkach na terenie Warszawy i okolic, w których czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w zakresie jaskry i zaćmy jest znacznie krótszy.

Informacje o wspomnianych placówkach pacjenci mogą także uzyskać dzwoniąc pod numery: 22 279 76 60 i 22 279 79 02.

 

rzecznik prasowy

Andrzej Troszyński

Wszystkie aktualności