logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Wyjaśnienie mechanizmu wsparcia dla mazowieckich szpitali

12-10-2023

Stanowczo dementujemy informacje podane przez Pana Krzysztofa Strzałkowskiego na briefingu prasowym, który odbył się 11 października br.

Informacje te były nieprawdziwe, dlatego wprowadziły opinię publiczną w błąd. Nieuzasadnione było również straszenie pacjentów, w tym dzieci, ograniczaniem przyjęć, czy wręcz likwidacją szpitali.

Fakty są następujące:

 • w czasie pandemii koronawirusa, Minister Zdrowia uruchomił specjalny mechanizm finansowy (marzec 2020), który zagwarantował placówkom medycznym walczącym z COVID-19 comiesięczne wpływy w wysokości 1/12 zryczałtowanej kwoty wynikającej z umów z NFZ bez względu, czy placówki te wywiążą się z realizacji zakontraktowanych świadczeń;
 • rozwiązanie to pozwoliło na stabilizację sytuacji szpitali i poprawę ich płynności finansowej w trudnym czasie pandemii;
 • w przypadku województwa mazowieckiego wysokość tzw. 1/12 wyniosła łącznie ponad 409 mln zł;
 • jednocześnie placówki medyczne, które były zaangażowane w walkę z pandemią - niezależnie od mechanizmu 1/12 - otrzymywały dodatkowe środki związane z leczeniem pacjentów z COVID-19 lub osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem;
 • od samego początku istotą mechanizmu 1/12  było odrobienie otrzymanej zaliczki. Placówki medyczne były o tym informowane;
 • termin rozliczenia otrzymanych zaliczek w formie 1/12 był kilkukrotnie wydłużany;
 • zgodnie z aktualnymi przepisami termin ten upływa 31 grudnia 2023 r.;
 • dlatego w komunikacie wysłanym 29 września br. do placówek medycznych, które jeszcze nie rozliczyły środków otrzymanych w ramach mechanizmu 1/12, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomniał o terminie spłaty. Nie było w nim mowy o żądaniu zwrotu środków, jak emocjonalnie mówił podczas briefingu Pan Strzałkowski;
 • komunikat Mazowieckiego OW NFZ opisywał również sposoby rozliczenia tych środków, po to aby szpital sam wybrał najdogodniejszą formę rozliczenia dla siebie;
 • placówki medyczne z województwa mazowieckiego sukcesywnie rozliczają pobrane i dodajmy nieoprocentowane zaliczki z czasu pandemii COVID-19, w ramach obowiązujących przepisów;
 • trzeba również podkreślić, że część tzw. 1/12, szczególnie dotycząca psychiatrii i rehabilitacji stacjonarnej, została umorzona ze względu na specyfikę realizowanych w tych zakresach świadczeń;
 • w Ministerstwie Zdrowia trwają intensywne prace nad kolejną prolongatą terminu spłaty środków za specjalny mechanizm finansowy, który obowiązywał w czasie COVID-19. Termin ten zostanie przedłużony do końca grudnia 2024 r.

Stanowczo nie zgadzamy się na wprowadzanie opinii publicznej w błąd, poprzez przekazywanie nieprawdziwych informacji na doraźny użytek. Apelujemy o odpowiedzialność za słowo i bazowanie na obowiązującym stanie prawnym.

 

Wszystkie aktualności