logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Mazowsze: Na półmetku szkoleń z opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)

09-03-2023
27 lutego w Warszawie mazowiecki NFZ zainaugurował cykl szkoleń dla Świadczeniodawców poświęconych opiece koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Na 27 spotkań zaplanowanych w Warszawie, Ostrołęce, Siedlcach, Radomiu, Ciechanowie i Płocki odbyło się już 18. Wzięli w nich udział przedstawiciele 281 podmiotów spośród 608 zaproszonych. Ostatnie szkolenie zaplanowane jest na 23 marca w Ostrołęce.
Na listach pacjentów 87 przychodni, które podpisały już z Mazowieckim OW NFZ stosowne umowy odnośnie do opieki koordynowanej figuruje niemal 1,1 mln mieszkańców naszego województwa.

Co daje pacjentowi opieka koordynowana? – Najczęstsze choroby przewlekłe będę mogły być leczone u lekarze POZ. Mowa tu o cukrzycy, problemach kardiologicznych, endokrynologicznych czy pulmonologicznych – wyjaśnia Zbigniew Terek, dyrektor mazowieckiego NFZ. – W ramach opieki koordynowanej lekarze będą dysponować szerszym wachlarzem badań diagnostycznych, które do tej pory mogły być wykonywane jedynie w poradniach specjalistycznych – dodaje.

Jak opiekę koordynowaną w POZ oceniają świadczeniodawcy? Artur Prusaczyk, wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach: – Opieka koordynowana pozwala na edukowanie pacjentów, a to jest podwalina długoterminowego sukcesu, tj. dobrego wyniku populacyjnego mierzonego wskaźnikiem długości życia w zdrowiu. Warto też dodać, że nowe rozwiązania przewidują wzrost w tym zakresie kompetencji i znaczenia pielęgniarek.

W przychodniach, które zdecydowały się podpisać z NFZ umowy na udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej, pacjenci z takimi chorobami, jak nadciśnienie tętnicze, niewydolności serca, cukrzyca, astma, POChP czy schorzenia tarczycy mogą liczyć na tzw. poradę kompleksową, podczas której ustalony zostanie indywidualny plan leczenia, obejmujący także edukację zdrowotną. Placówka może realizować opiekę koordynowaną we wszystkich czterech zakresach – diabetologii, kardiologii, endokrynologii i pulmonologii – lub tylko w wybranych.

EKG wysiłkowe, pakiet badań tarczycowych, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych czy echo serca – do niedawna te badania mógł zlecić jedynie lekarz w poradni specjalistycznej.  Dzięki opiece koordynowanej może to teraz zrobić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. – To oznacza szybszą diagnostykę i, co za tym idzie, szybszą diagnozę i szybsze leczenie – ocenia dyrektor Terek.

Gdy zajdzie taka potrzeba lekarz POZ może zlecić pacjentowi np. konsultację z dietetykiem czy wizytę w poradni specjalistycznej. Może też sam skonsultować stan zdrowia chorego ze specjalistą w jednym z czterech, wspomnianych zakresów medycyny.

Nad całością procesu terapii czuwa koordynator, współpracujący z wszystkimi medykami zajmującymi się pacjentem w ramach opieki koordynowanej.

Opieka koordynowana jest finansowana niezależnie od stawki kapitacyjnej, czyli podstawowego wynagrodzenia lekarzy POZ. Otrzymują oni na ten cel środki w formie tzw. budżetu powierzonego.

Do Mazowieckiego OW NFZ cały czas spływają od świadczeniodawców wnioski o rozszerzenie umowy z NFZ o opiekę koordynowaną.

Piotr Kalinowski

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności