logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2024: Pomoc doraźna i transport sanitarny

15-11-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego na 2024 rok i lata następne.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  1. ogłoszenie postępowania  -  15 listopada 2023 r.
  2. składanie ofert  -  29 listopada 2023 r.
  3. otwarcie ofert  -  1 grudnia 2023 r.
  4. rozstrzygnięcie postępowania  -  8 grudnia 2023 r.

Obszar kontraktowania:

Lp.

Obszar działania zespołu transportu medycznego

 liczba jednostek rozliczeniowych (gotowości dobowych)

 ilość zespołów transportu medycznego do zakontraktowania (dobowych)

Nr postępowania konkursowego

1

rejon TM nr 2, obszar: przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń z terenu powiatów: POWIAT M. OSTROŁĘKA 1461, POWIAT MAKOWSKI 1411,  POWIAT OSTROŁĘCKI 1415, POWIAT OSTROWSKI 1416, POWIAT PRZASNYSKI 1422, POWIAT PUŁTUSKI 1424, POWIAT WYSZKOWSKI 1435

732

2

07-24-000037/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Mazowiecki OW NFZ informuje, że w ogłoszonym postępowaniu przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej:

nazwa zakresu świadczeń

jednostka rozliczeniowa

 cena oczekiwana 

świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

ryczałt

4 892,80 zł

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności