logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2024: leczenie stomatologiczne (postępowanie uzupełniające)

14-06-2024

14.06.2024 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Cena oczekiwana za punkt i wartość punktowa etatu  przeliczeniowego dla zakresu, którego dotyczy ogłoszenie:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne

- cena oczekiwana za punkt 1,53 zł, etat przeliczeniowy – 24 000 pkt/m-c

Okres obowiązywania umowy od 1.08.2024 r.

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • ogłoszenie konkursu ofert – 14.06.2024 r.
  • składanie ofert – 28.06.2024 r.
  • otwarcie ofert – 3.07.2024 r.
  • rozstrzygnięcie postępowań – 15.07.2024 r.

Uwaga:

Zarządzeniem Nr 51/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 maja 2024r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzono m.in. zmiany w załącznikach nr 2 (Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestru, ewidencji i posiadanych koncesjach) i nr 8 (Oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy) do zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ, jak również wprowadzono nowy załącznik nr 10 (Oświadczenie dotyczące opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) do zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ.

Ww. załączniki są obowiązujące w ogłoszonym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności