logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2023: Leczenie szpitalne – programy lekowe

11-08-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11.08.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.146 Leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma

1,64 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.146 Leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma

1,00 zł


Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 11.08.2023 r.
  • Termin składania ofert – do 28.08.2023 r.
  • Otwarcie ofert – 31.08.2023 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 27.09.2023 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

 

Wszystkie aktualności