logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2021: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

15-03-2021

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY obowiązujących od 1 czerwca 2021 r., na obszarze – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania – 15-03-2021 r.
  • Składanie ofert do – 29-03-2021 r.
  • Otwarcie ofert – 01-04-2021 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 30-04-2021 r.

Informacje dodatkowe: cena oczekiwana 9,00 zł za punkt

Celem postępowania jest poprawa dostępności do świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży, na wskazanym obszarze, zatem do składania ofert Oddział zaprasza w  szczególności podmioty lecznicze posiadające komórki organizacyjne tej specjalności udzielające świadczeń dzieciom (kod komórki organizacyjnej –  1701 - Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci).

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności