logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zasad dotyczących prowadzenia list oczekujących

03-12-2015

Przypomnienie zasad dotyczących prowadzenia zapisów
na listy oczekujących

 

 1. Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia i nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać umieszczony na liście oczekujących.
 2. Świadczeniodawca powinien wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia wynikający z kolejności zgłoszeń oraz kryteriów medycznych. Świadczeniodawca powinien zaproponować świadczeniobiorcy pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 3. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym świadczeniodawcę. Świadczeniobiorca może to uczynić w dniu wpisu na listę. Świadczeniobiorca ma obowiązek powiadomić świadczeniodawcę również w przypadku gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania wystąpią okoliczności uniemożliwiające mu stawienie się w określonym terminie.
 4. Świadczeniodawca w wyniku otrzymania powyższej informacji powinien wyznaczyć świadczeniobiorcy nowy planowany termin udzielenia świadczenia, a także odnotować na liście przyczynę tej zmiany.
 5. Świadczeniodawca ma obowiązek wpisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących nawet, jeżeli przewidywany termin realizacji świadczenia będzie przypadał na okres po zakończeniu realizacji kontraktu zawartego z oddziałem wojewódzkim NFZ.
 6. Świadczeniodawca powinien o zmianach planowanego terminu udzielenia świadczenia informować świadczeniobiorców nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W przypadku gdy do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało mniej niż 30 dni, świadczeniodawca powinien informować świadczeniobiorcę
  o każdej zmianie terminu.

 

Pamiętać należy, że zasady te nie dotyczą osób szczególnie uprawnionych.

 

Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Wszystkie aktualności