logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO)

16-01-2015
 
Wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) dokonywane jest wyłącznie z zastosowaniem udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia systemu informatycznego – dostępnego pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/, który nadaje każdej karcie DILO unikalny numer identyfikujący, warunkujący możliwość rozliczenia świadczeń udzielonych pacjentom w ramach pakietu onkologicznego. 
 
Wystawianie przez lekarza karty DILO w postaci np. wydruku załącznika do zarządzenia określającego wzór karty, niezawierającej unikalnego numeru identyfikującego, jest działaniem nieuprawnionym - niezgodnym z obowiązującymi przepisami, jak również uniemożliwiającym jej rozliczenie przez NFZ.
 
 
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138)
 
 
 
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 
 
 
 
Wszystkie aktualności