logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców oraz osób posiadających umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane

24-11-2015

W związku z tym, że upłynęły 3 lata od wdrożenia projektu eWUŚ i nadania przez Oddziały Wojewódzkie NFZ pierwszych uprawnień do korzystania z usługi eWUŚ przypominamy, że zgodnie z Zasadami korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, uprawnienia Lokalnego Administratora oraz Operatora eWUŚ odbierane są przez Fundusz m.in. w przypadku utraty ważności dokumentu upoważniającego do korzystania z usługi eWUŚ, w zakresie niezbędnym do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ.

Obecnie 3-letni okres ważności dokumentów upoważniających wydawanych użytkownikom przez Podmioty1 oraz nadanych w systemie informatycznym użytkownikom uprawnień  do korzystania z eWUŚ zaczyna mijać, dlatego Podmioty posiadające upoważnienie nadane przez Fundusz do korzystania z usługi eWUŚ mają obowiązek wydać nowe dokumenty upoważniające dla użytkowników eWUŚ.  Kolejnym niezbędnym krokiem jest wysłanie do Oddziału Wojewódzkiego Funduszu poprzez Portal elektronicznego wniosku o nadanie uprawnień Lokalnego Administratora. Tym samym Administratorzy uzyskają możliwość odnowienia w Portalu na następne 3 lata uprawnień wybranym przez siebie Operatorom.

Brak odnowienia uprawnień Lokalnego Administratora i Operatora spowoduje brak możliwości weryfikowania uprawnień za pomocą usługi eWUŚ w momencie upływu 3 lat od daty nadania tych uprawnień.

UWAGA: Aby zachować ciągłość pracy w systemie eWUŚ wskazane jest, aby jeszcze przed upływem 3-letniego okresu ponownie wysyłać drogą elektroniczną do NFZ wnioski o nadanie uprawnień „Administratora” (i tylko – administratora!)

Telefony kontaktowe:

22 279-75-42 (działalności)  

22 279-75-41 (działalności)  

22 279-76-24 (lekarze indywidualni).

1 Podmiot - świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

Wszystkie aktualności