Zakresy > Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie >
Badania genetyczne >

> WARSZAWA

"WARSAW MEDICAL CENTER, WARSZAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wszystkie umowy (bez POZ): 321684 zł
REGON: 141454750 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
LABORATORIUM GENETYCZNE DIAGNOSTYKI NOWOTWOROWEJ
Warszawa , ul. Wynalazek 4 Tel. 608006106,608006108,226121634
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU wszystkie umowy (bez POZ): 212688 zł
REGON: 011692096 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA GENETYCZNA - PUNKT POBRAŃ
Warszawa , ul. Zgrupowania Ak Kampinos 1 Tel. 022-8351377
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII wszystkie umowy (bez POZ): 2992320 zł
REGON: 000288484 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PRACOWNIA PORFIRII
Warszawa , ul. Chocimska 5 Tel. 022-8493651 wew 222 lub 126
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII wszystkie umowy (bez POZ): 2992320 zł
REGON: 000288484 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PRACOWNIA HEMOSTAZY
Warszawa , ul. Indiry Gandhi 14 Tel. 022-3496161
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII wszystkie umowy (bez POZ): 2992320 zł
REGON: 000288484 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PRACOWNIA GENETYKI
Warszawa , ul. Indiry Gandhi 14 Tel. 022-3496170
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII wszystkie umowy (bez POZ): 2992320 zł
REGON: 000288484 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ WIRUSÓW
Warszawa , ul. Chocimska 5 Tel. 022-849-69-52
INSTYTUT MATKI I DZIECKA wszystkie umowy (bez POZ): 1982172 zł
REGON: 000288395 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PRACOWNIA CYTOGENETYKI MOLEKULARNEJ
Warszawa , ul. Kasprzaka 17 /A Tel. 0223277177
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII wszystkie umowy (bez POZ): 1412784 zł
REGON: 000288509 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA GENETYCZNA
Warszawa , ul. Sobieskiego 9 Tel. 0-22 45-82-610
Zakresy > Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie >
Badania genetyczne

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2013-12-16