Zakresy > Rehabilitacja Lecznicza >
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym >

> WARSZAWA

INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU wszystkie umowy (bez POZ): 1210925,8 zł
REGON: 011692096 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
REHABILITACJA DZIECI
Warszawa , ul. Zgrupowania Ak Kampinos 1 Tel. 022 31 18 101
INSTYTUT MATKI I DZIECKA wszystkie umowy (bez POZ): 569504,4 zł
REGON: 000288395 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
REHABILITACJA DZIENNA
Warszawa , ul. Kasprzaka 17 /A Tel. 0223277346
NIEPUBLICZNY REHABILITACYJNY ZAKłAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI "HELENÓW" wszystkie umowy (bez POZ): 1656000 zł
REGON: 007025670 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
Warszawa , ul. Hafciarska 80/86 Tel. 228124955
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACYJNY wszystkie umowy (bez POZ): 987232,45 zł
REGON: 011517690 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
Warszawa , ul. Wrzeciono 10 C Tel. 228356020
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY ZESPOLE OŚRODKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ ZE SPRZĘŻONA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "TĘCZA" wszystkie umowy (bez POZ): 1018141,4 zł
REGON: 002158863 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI UL.LEONARDA 12 W WARSZAWIE
Warszawa , ul. Leonarda 12 Tel. 22-632-45-61
NZOZ OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI I REHABILITACJI DLA NIEMOWLĄT, DZIECI I MłODZIEŻY wszystkie umowy (bez POZ): 803156,55 zł
REGON: 011649002 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
GABINET NR 2
Warszawa , ul. Puławska 233 /D2 Tel. 0228992865
NZOZ PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI "KRASNAL" wszystkie umowy (bez POZ): 910731 zł
REGON: 011849480 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK KRASNAL PANCERA
Warszawa , ul. Pancera 10 /- Tel. 0-22 670 30 86
OśRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI wszystkie umowy (bez POZ): 1577202 zł
REGON: 012059870 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHBILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
Warszawa , ul. Pilicka 21 Tel. 0228440637
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABLITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU wszystkie umowy (bez POZ): 985823,4 zł
REGON: 007023808 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
Warszawa , ul. Radzymińska 101 /103 Tel. 88 33 59 59 4
PORADNIA REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "AGA" wszystkie umowy (bez POZ): 1810005,7 zł
REGON: 011210000 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ SIEDZIBA NOWA
Warszawa , ul. Barska 28 /30 Tel. 228393957
PRZEDSIEBIORSTWO-ZESPÓŁ PRZYCHODNI SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK wszystkie umowy (bez POZ): 3665633,77 zł
REGON: 145950090 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI PR
Warszawa , ul. Balkonowa 4 Tel. 22 744 00 53
SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ wszystkie umowy (bez POZ): 1184915,45 zł
REGON: 000297359 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
Warszawa , ul. Niekłańska 4/24 Tel. 022 50-98-326
SZPITAL IM. PROF. M. WEISSA wszystkie umowy (bez POZ): 16734865,5 zł
REGON: 142013120 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ
Warszawa , ul. Ożarowska 75A Tel. 22 8360513
Zakresy > Rehabilitacja Lecznicza >
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2013-12-16