Zakresy > Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień >
Leczenie nerwic >

> WARSZAWA

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ wszystkie umowy (bez POZ): 88065 zł
REGON: 014828018 Okres: 2014-01-01 - 2014-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA WILANOWSKA
Warszawa , ul. Aleja Wilanowska 43A Tel. 228579081; 228579082
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII wszystkie umowy (bez POZ): 36558291,5 zł
REGON: 000288509 Okres: 2014-01-01 - 2014-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
Warszawa , ul. Sobieskiego 9 Tel. 0-22 45-82-611
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE wszystkie umowy (bez POZ): 36103390,5 zł
REGON: 000298070 Okres: 2014-01-01 - 2014-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA LECZENIA NERWIC
Warszawa , ul. Dolna 42 Tel. 22 841-26-13
Zakresy > Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień >
Leczenie nerwic

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2014-02-03