Zakresy > Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna >
Świadczenia w zakresie reumatologii >

> PRAGA-POŁUDNIE

PRZYCHODNIE PORADNI RODZINNEJ "ZDROWIE"/ZESPÓŁ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PORADNIA RODZINNA "ZDROWIE" wszystkie umowy (bez POZ): 2023798 zł
REGON: 130148271 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
SAM, PORADNIA REUMATOLOGICZNA
Praga-Południe , ul. Samolotowa 9A Tel. 0 22 673 85 04, 0 22 673 86 06
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE wszystkie umowy (bez POZ): 7517542,4 zł
REGON: 012867570 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
Praga-Południe , ul. Kickiego 24 Tel. 022810-41-71
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY wszystkie umowy (bez POZ): 12191663,12 zł
REGON: 015294487 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
Praga-Południe , ul. Szaserów 128 Tel. 022 6816491
Zakresy > Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna >
Świadczenia w zakresie reumatologii

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2013-12-16