Zakresy > Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna >
Œwiadczenia w zakresie gruŸlicy i chorób płuc >

> WARSZAWA

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SP ZOZ wszystkie umowy (bez POZ): 15511149,48 zł
REGON: 010137895 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
GABINET PULMONOLOGICZNY
Warszawa , ul. Koszykowa 78 Tel. 0224291103
CENTRUM MEDYCZNE MEDICENTER wszystkie umowy (bez POZ): 1371293,05 zł
REGON: 015459646 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA GRULICY I CHORÓB PŁUC
Warszawa , ul. Wołoska 88 Tel. 022 646-86-09
PRZEDSIEBIORSTWO-ZESPÓŁ PRZYCHODNI SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-TARGÓWEK wszystkie umowy (bez POZ): 7200076,15 zł
REGON: 145950090 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA GRULICY I CHORÓB PŁUC
Warszawa , ul. Rembielińska 8 Tel. 22 5191320
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA - ŒRÓDMIEŒCIE wszystkie umowy (bez POZ): 13732982,92 zł
REGON: 001018396 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA PULMONOLOGICZNA CIOŁKA
Warszawa , ul. Ciołka 11 Tel. 0228360203
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SPZOZ wszystkie umowy (bez POZ): 8980228,3 zł
REGON: 013280825 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA PULMONOLOGICZNA
Warszawa , ul. Nowowiejska 31 Tel. 226256061,226874547
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY wszystkie umowy (bez POZ): 7185255,93 zł
REGON: 017202242 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA LECZENIA GRULICY I CHORÓB PŁUC
Warszawa , ul. Powstańców Œlšskich 19 Tel. 022 664 44 54
Zakresy > Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna >
Œwiadczenia w zakresie gruŸlicy i chorób płuc

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2013-12-16