Zakresy > Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna >
Świadczenia w zakresie leczenia bólu >

> ŚRÓDMIEŚCIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE wszystkie umowy (bez POZ): 5116751,2 zł
REGON: 000290883 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA LECZENIA BÓLU
Śródmieście , ul. Czerniakowska 231 Tel. 0225841206
SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS wszystkie umowy (bez POZ): 18070636,94 zł
REGON: 000288930 Okres: 2013-01-01 - 2013-12-31
Miejsca wykonywania usług: Pakiet usług
PORADNIA LECZENIA BÓLU
Śródmieście , ul. Emilii Plater 21 Tel. (022) 629 52 30 lub 39
Zakresy > Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna >
Świadczenia w zakresie leczenia bólu

Wygenerowano w systemie KS-SIKCH.   Aktualizacja: 2013-12-16