logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Gdzie i jak należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ ?

Treść archiwalna
W przypadku osób zamieszkujących na terenie Warszawy i okolic składanie wniosków o wydanie EKUZ i jej odbiór może odbywać się:

 • osobiście w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście na parterze od ul. Wspólnej) w dni powszednie od godz. 8:00 do 16:00,

 • za pośrednictwem osób trzecich upoważnionych pisemnie przez wnioskującego do odbioru EKUZ (wystarczające jest odręczne upoważnienie ubezpieczonego zawierające dane personalne osoby upoważnionej do złożenia wniosku i odbioru EKUZ w imieniu ubezpieczonego oraz dokument tożsamości upoważnionego do wglądu dla pracownika NFZ),

 • za pośrednictwem członków rodziny tj. współmałżonków, dzieci i rodziców (nie jest wymagane upoważnienie, a jedynie dokument tożsamości członka rodziny do wglądu dla pracownika NFZ),

 • korespondencyjnie na adres:
  Mazowiecki OW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

 • korespondencyjnie na nr faksu (22) 582 84 17, • W przypadku osób zamieszkujących w innych miejscowościach na terenie województwa Mazowieckiego wnioski o wydanie EKUZ prosimy składać w delegaturach terenowych właściwych ze względu na adres zamieszkania:

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 7
  06-400 Ciechanów
  tel. (23) 672-35-85; (23) 672-30-61

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Ostrołęce
  07-410 Ostrołęka
  ul. Kościuszki 45
  tel. (29) 764-62-02; (29) 764-62-07

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Płocku
  ul. Padlewskiego 18 c
  09-402 Płock
  tel. (24) 269-18-43; (24) 269-18-42; (24) 269-18 44

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Radomiu
  ul. Piastowska 4
  26-617 Radom
  tel. (48) 369-84-70

  Delegatura Mazowieckiego OW NFZ w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 4
  08-110 Siedlce
  tel. (25) 644-83-78; (25) 644-83-18

   

   


   
   
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
  Narodowy Fundusz Zdrowia