logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Leczenie w Unii Europejskiej

Nasze zdrowie w UE – portal polskiej instytucji ł±cznikowej
w zakresie rzeczowych ¶wiadczeń zdrowotnych

  1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  2. Dokument S1 (rejestracja w celu objęcia opiek± zdrowotn±)
    1. Kto może uzyskać dokument S1
    2. Zasady składania wniosku o wydanie S1
    3. Dokumenty do pobrania

  3. Zwrot kosztów nieplanowego leczenia w UE/EFTA
  4. Leczenie planowe poza granicami kraju

ARCHIWUM

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia