logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Leczenie w Unii Europejskiej

Nasze zdrowie w UE – portal polskiej instytucji łącznikowej
w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych

 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 2. Dokument S1 (rejestracja w celu objęcia opieką zdrowotną)
  1. Kto może uzyskać dokument S1
  2. Zasady składania wniosku o wydanie S1
  3. Dokumenty do pobrania

 3. Zasady ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym niż Polska państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii

  1. Co zrobić, aby uzyskać zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
  2. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zwrot kosztów leczenia
  3. Wniosek o zwrot kosztów leczenia

 4. Leczenie planowe za granicą

  1. Informacje o możliwości uzyskania zgody na leczenie planowe zagranicą
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia - w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu wraz z załącznikami (wnioski)
  3. Do wniosku należy załączyć opinię lekarza wnioskującego w zakresie zakwalifikowania wnioskowanego leczenia do właściwego koszyka świadczeń gwarantowanych. Należy też wskazać pozycję wnioskowanego świadczenia w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych dotyczących zakresu wnioskowanego leczenia.

ARCHIWUM

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia