logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Systemy informatyczne

Informujemy że pocz±wszy od grudnia 2013 r. – w każdy ostatni weekend miesi±ca będ± prowadzone w systemie informatycznym Mazowieckiego Oddziału NFZ czynno¶ci techniczne, które mog± powodować utrudnienia w dostępie do następuj±cych systemów:

  • SZOI - System Zarz±dzania Obiegiem Informacji
  • SNRL - System Numerowanych Recept Lekarskich
  • Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ
Za utrudnienia z tym zwi±zane przepraszamy!

  1. SZOI - System Zarz±dzania Obiegiem Informacji


  2. SNRL - System Numerowania Recept Lekarskich


  3. NFZ-KO - program elektronicznej wymiany danych pomiędzy ¶wiadczeniodawcami, a MOW NFZ


  4. SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki


  5. SMPT - System Monitorowania Programów Terapeutycznych


  6. Certyfikaty dla systemów MOW NFZ


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia