logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Systemy Informatyczne

Informujemy że pocz±wszy od grudnia 2013 r. – w każdy ostatni weekend miesi±ca będ± prowadzone w systemie informatycznym Mazowieckiego Oddziału NFZ czynno¶ci techniczne, które mog± powodować utrudnienia w dostępie do następuj±cych systemów:

 • SZOI - System Zarz±dzania Obiegiem Informacji
 • SNRL - System Numerowanych Recept Lekarskich
 • Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ
Za utrudnienia z tym zwi±zane przepraszamy!

 1. SZOI - System Zarz±dzania Obiegiem Informacji


 2. SNRL - System Numerowania Recept Lekarskich


 3. NFZ-KO - program elektronicznej wymiany danych pomiędzy ¶wiadczeniodawcami, a MOW NFZ


 4. SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki


 5. SMPT - System Monitorowania Programów Terapeutycznych


 6. AP-DILO - System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego


 7. AP-KOLCE - Kolejki Centralne


 8. e-WU¦ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień ¦wiadczeniobiorców


 9. Certyfikaty dla systemów MOW NFZ


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia