logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Dla ¦wiadczeniodawców Leczenie Uzdrowiskowe
Realizacja leczenia uzdrowiskowego z tzw. „zwrotów” skierowań

Tre¶ć archiwalna

¦wiadczeniobiorca, który został pozytywnie zakwalifikowany przez lekarza specjalistę w oddziale Funduszu, otrzymał informację o numerze ewidencyjnym i sposobie rozpatrzenia, może przy¶pieszyć realizację leczenia lub skorzystać w dogodnym dla niego terminie korzystaj±c z tzw. „zwrotów”. „Zwroty” s± to skierowania, z których z różnych przyczyn nie mogli skorzystać inni ¶wiadczeniobiorcy.

¦wiadczeniobiorca ubiegaj±cy się o wyjazd z tzw. „zwrotów” powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia terminu leczenia.

Potwierdzenie leczenia przez NFZ, w przypadku osób zakwalifikowanych na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych lub rehabilitację uzdrowiskow± dorosłych w sanatorium, możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.

Informację na temat „zwrotów” można uzyskać w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego od poniedziałku do pi±tku w godz. 14.00 - 16.00.
pod następuj±cymi numerami telefonów:
  • 22 480 43 67, 68, 69;
  • 22 480 45 84, 85

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia