logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Dla ¦wiadczeniodawców Leczenie Uzdrowiskowe
Rezygnacja z otrzymanego skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Tre¶ć archiwalna

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z wyznaczonego terminu i miejsca leczenia uzdrowiskowego ubezpieczony powinien niezwłocznie zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału Funduszu. Jest to równoznaczne z rezygnacj± z miejsca i terminu, na jaki oddział Funduszu potwierdził skierowanie.

Każda rezygnacja z leczenia powinna być uzasadniona i pisemnie udokumentowana.

Oddział Funduszu uznaje rezygnację i zwrot potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe za zasadny w szczególnych, udokumentowanych przypadkach, a zwłaszcza, gdy ich powodem jest wypadek losowy lub choroba ¶wiadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu).

W przypadku uznania rezygnacji, oddział Funduszu wyznacza nowy termin realizacji skierowania w ramach posiadanych możliwo¶ci oraz zgodnie z pierwotn± dat± wpływu skierowania.

Brak pisemnego udokumentowania rezygnacji z miejsca lub terminu leczenia uzdrowiskowego jest traktowane jako nieuzasadniony zwrot skierowania.

Nieuzasadniony zwrot skierowania jest traktowany jak złożenie nowego skierowania i może zostać ponownie potwierdzone w ramach jego ważno¶ci w dogodnym dla ¶wiadczeniobiorcy terminie jedynie w przypadku skorzystania z tzw. „zwrotów”, czyli potwierdzonych skierowań zwróconych przez innych ubezpieczonych (realizacja leczenia uzdrowiskowego z tzw. „zwrotów”) lub ¶wiadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym (ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe).


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia