logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Rozliczanie świadczeń za 2007 rok na podstawie ugód pozasądowych

Treść archiwalna
W nawiązaniu do komunikatu w dnia 1 lutego 2008 roku Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że rachunki wystawiane na podstawie ugód pozasądowych, dotyczących zapłat za świadczenia wykonane w 2007 roku ponad limit muszą być wystawiane na podstawie szablonów. (nie dotyczy świadczeń rozliczanych w SIMP).

W celu utworzenia rachunku z szablonu świadczeniodawca powinien wykonać następujące czynności:

1. świadczenia z danego zakresu świadczeń objętego ugodą, które nie zostały sfinansowane przez NFZ należy usunąć w programie rozliczeniowym i przesłać do NFZ komunikatem SWX.

Uwaga!!! Nie wolno usuwać świadczeń, które zostały zapłacone przez Fundusz. Usunięte powinny być tylko świadczenia wykonane ponad limit.

2. zaimportować do programu rozliczeniowego wersję elektroniczną ugody, a następnie:

- wprowadzić świadczenia które zostały usunięte,
- utworzyć komunikat SWX i przekazać go do MOW NFZ za pomocą SZOI,
- po zweryfikowaniu komunikatu przez MOW NFZ należy pobrać raport zwrotny i zaimportować go do programu rozliczeniowego z którego został utworzony komunikat SWX. W przypadku stwierdzenia błędów należy je poprawić.
- utworzyć raport rozliczeniowy (komunikat WSX) i przekazać go do MOW NFZ za pomocą SZOI,
- po zweryfikowaniu raportu rozliczeniowego przez MOW NFZ należy pobrać raport zwrotny i zaimportować go do programu rozliczeniowego z którego został utworzony raport rozliczeniowy. W raporcie zwrotnym powinien być udostępniony szablon rachunku,
- na podstawie pobranego szablonu należy wystawić rachunek i przesłać go do NFZ. Rachunek powinny być przekazane w formie elektronicznej i papierowej.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie realizował rachunków, które nie będą utworzone z szablonów.

Andrzej Jacyna
Dyrektor MOW NFZWarszawa, 21 lutego 2008 r.

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia