logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Rozliczanie ¶wiadczeń za 2007 rok na podstawie ugód pozas±dowych

Tre¶ć archiwalna
W nawi±zaniu do komunikatu w dnia 1 lutego 2008 roku Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że rachunki wystawiane na podstawie ugód pozas±dowych, dotycz±cych zapłat za ¶wiadczenia wykonane w 2007 roku ponad limit musz± być wystawiane na podstawie szablonów. (nie dotyczy ¶wiadczeń rozliczanych w SIMP).

W celu utworzenia rachunku z szablonu ¶wiadczeniodawca powinien wykonać następuj±ce czynno¶ci:

1. ¶wiadczenia z danego zakresu ¶wiadczeń objętego ugod±, które nie zostały sfinansowane przez NFZ należy usun±ć w programie rozliczeniowym i przesłać do NFZ komunikatem SWX.

Uwaga!!! Nie wolno usuwać ¶wiadczeń, które zostały zapłacone przez Fundusz. Usunięte powinny być tylko ¶wiadczenia wykonane ponad limit.

2. zaimportować do programu rozliczeniowego wersję elektroniczn± ugody, a następnie:

- wprowadzić ¶wiadczenia które zostały usunięte,
- utworzyć komunikat SWX i przekazać go do MOW NFZ za pomoc± SZOI,
- po zweryfikowaniu komunikatu przez MOW NFZ należy pobrać raport zwrotny i zaimportować go do programu rozliczeniowego z którego został utworzony komunikat SWX. W przypadku stwierdzenia błędów należy je poprawić.
- utworzyć raport rozliczeniowy (komunikat WSX) i przekazać go do MOW NFZ za pomoc± SZOI,
- po zweryfikowaniu raportu rozliczeniowego przez MOW NFZ należy pobrać raport zwrotny i zaimportować go do programu rozliczeniowego z którego został utworzony raport rozliczeniowy. W raporcie zwrotnym powinien być udostępniony szablon rachunku,
- na podstawie pobranego szablonu należy wystawić rachunek i przesłać go do NFZ. Rachunek powinny być przekazane w formie elektronicznej i papierowej.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie realizował rachunków, które nie będ± utworzone z szablonów.

Andrzej Jacyna
Dyrektor MOW NFZWarszawa, 21 lutego 2008 r.

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia