logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Zapraszamy ¦wiadczeniodawców na szkolenia dotycz±ce
zmiany zasad finansowania
w ambulatoryjnych poradniach specjalistycznych

Tre¶ć archiwalna

W zwi±zku ze zmian± zasad finansowania ¶wiadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w typie umowy: poradnie specjalistyczne Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ organizuje szkolenia dla ¶wiadczeniodawców.

Szkolenia odbywać się będ± w siedzibie MOW NFZ, w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8.

Harmonogram szkoleń:
17 czerwca, pi±tek:
szkolenia przeznaczone dla poradni przyszpitalnych szpitali klinicznych i wojewódzkich

09:30: - 11:00
11:30 – 13:00
13:30 – 15:00

18 czerwca, sobota:
szkolenia przeznaczone dla poradni przyszpitalnych szpitali powiatowych i miejskich

10:00 – 11:30
12:00 – 13:30

24 czerwca, pi±tek:
szkolenia przeznaczone dla poradni przyszpitalnych szpitali powiatowych i miejskich

09:30: - 11:00
11:30 – 13:00
13:30 – 15:00

01 lipca, pi±tek:
szkolenia otwarte

09:30: - 11:00
11:30 – 13:00
13:30 – 15:00

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania, szkolenia będ± kontynuowane w lipcu br.

Barbara Misińska
Dyrektor MOW NFZWarszawa, 15 czerwca 2011 roku


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia