logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Sposób sporządzania raportów list oczekujących
na świadczenia zdrowotne

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy korzystają z programu KS-SWD do sporządzania raportów o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia zdrowotne, że wersją programu KS-SWD umożliwiającą tworzenie raportu w nowym formacie wymiany danych (wersja OCZS 2.0), obowiązującym od 1 lipca 2005r., jest wersja o numerze 2005.04.0.1.
W nowym formacie kolejek oczekujących dodano obowiązek sprawozdawania kolejek do poziomu miejsca wykonywania świadczeń u świadczeniodawcy. Identyfikacja miejsca wykonywania świadczeń odbywa się poprzez kod techniczny miejsca wykonywania nadany przez NFZ dla danego świadczeniodawcy. Kody techniczne miejsc udzielania świadczeń można sprawdzić na stronie internetowej: http://aplikacje.nfz.gov.pl/swd
Dodano również obowiązek sprawozdawania w każdym typie kolejek kodu komórki organizacyjnej, w której pacjenci oczekują na świadczenie. Zwracamy uwagę, że kody komórek organizacyjnych powinny być zgodne z kodami zawartymi w umowach.
Raporty przygotowane w niewłaściwej wersji programu KS-SWD, lub zawierające nieprawidłowe kody miejsc udzielania świadczeń lub nieprawidłowe kody komórek organizacyjnych uniemożliwiają ocenę dostępności do świadczeń zdrowotnych a tym samym rozpatrzenie wniosków o dokonanie przesunięć 40% pomiędzy zakresami świadczeń. Raporty te nie są również widoczne w „Listach oczekujących na świadczenia zdrowotne” udostępnianych na stronach internetowych NFZ.
Świadczeniodawcy, składający w chwili obecnej do MOW NFZ kolejki oczekujących sporządzone w wersjach programu KS-SWD starszych niż wersja 2005.04.0.1. lub podający niezgodne kody miejsc udzielania świadczeń i kody komórek proszeni są o dokonanie aktualizacji programu i złożenie poprawnie sporządzonych raportów o kolejkach oczekujących.

Warszawa, 2 września 2005r.

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia