logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Wzór recepty lekarskiej

Treść archiwalna W 2009 roku nadal obowiązuje wzór recepty zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.).

Recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach. W obowiązującym prawie nie ma terminów ograniczających możliwość ich wystawiania.

recepta.png


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia