logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Treść archiwalna
Celem programu jest zwiększenie wczesnego wykrywania jaskry oraz zwiększenie możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentem z rozpoznaną jaskrą. Realizacja programu ma obniżyć wskaźnik ślepoty w Polsce z powodu jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego.

Programem mogą być objęte osoby w wieku powyżej 35 roku życia które nie są diagnozowane w kierunku jaskry, lub u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.

Program realizowany jest dwuetapowo.

Porada na etapie I obejmuje:
 1. zarejestrowanie świadczeniobiorcy,

 2. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,

 3. edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki i objawów jaskry,

 4. badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną,

 5. stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego - przeprowadzone przez lekarza okulistę,
 6. badanie ciśnienia śródgałkowego - metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki),

 7. badanie kąta przesączania - gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana,

 8. decyzja, co do dalszego postępowania,

 9.   

  • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach w przypadku prawidłowego wyniku badania i braku czynników ryzyka,

  • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w przypadku zaistnienia czynników ryzyka opisanych w Programie,

  • skierowanie osób z nieprawidłowym wynikiem badania (wraz z kopią ankiety) do placówki realizującej II etap Programu.
Porada na etapie II obejmuje:
 1. zarejestrowanie świadczeniobiorcy skierowanego z Etapu I Programu (z zastrzeżeniem, że czas oczekiwania na poradę nie może być dłuższy niż 30 dni, chyba że świadczeniobiorca poprosi o inny termin),

 2. badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego - przeprowadzone przez lekarza okulistę,

 3. badanie ciśnienia śródgałkowego - metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki),

 4. komputerowe badanie pola widzenia - skriningowe, w zakresie 30 stopni obu oczu,

 5. wykonanie jednego z badań diagnostycznych w zakresie skaningowej oftalmoskopii laserowej: HRT lub GDx lub TOPSS lub OCT,

 6. decyzja dotycząca dalszego postępowania (wdrożenie odpowiedniego leczenia w razie potrzeby oraz ewentualne skierowanie do dalszego leczenia) w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie,

 7. wraz ze skierowaniem do dalszego leczenia (w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego) pacjent otrzymuje kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w ramach programu.


Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką, by ustalić termin wizyty.Opis problemu zdrowotnego
Jaskra jest ciężkim schorzeniem okulistycznym, będącym jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie. Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Wczesne wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie pozwala zachować użyteczną ostrość wzroku. Ze względu na częstość występowania oraz niepomyślne rokowania nieleczonej jaskry, uznawana jest ona obecnie na chorobę cywilizacyjną. 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia