logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarki

Treść archiwalna

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego /rodzinnego w godzinach pracy przychodni, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w pozostałym czasie w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych zabiegów wynikających z procesu leczenia i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorymi.
Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i położniczych w tym czasie musi być uzasadnione stanem zdrowia pacjentów.
Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki /położnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru i rezygnacji z objęcia opieką jak w przypadku lekarza POZ. Położna środowiskowa /rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.Zadania pielęgniarki i położnej środowiskowej/ rodzinnej:

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,

  • realizacja zleceń lekarskich,

  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych,
    leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,

  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia