logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Najważniejsze telefony dla Pacjentów
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00
Informacja telefoniczna: (22) 582 84 40
(22) 582 84 42
Informacja o leczeniu uzdrowiskowym: 22 480 43 72
22 480 43 70
22 480 43 71
fax. (22) 480 45 83
Dział Obsługi ¦wiadczeniobiorców (skargi i wnioski): (22) 582 84 02
Informacja o kartach EKUZ:
(upoważniaj±cych do korzystania w nagłych przypadkach
z pomocy medycznej w krajach Unii Europejskiej )
(22) 582 84 44
Dobrowolne Ubezpieczenie Zdrowotne: (22) 582 84 18
fax (22) 582 84 19
Rzecznik prasowy: (22) 279 75 01

DELEGATURY Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Ciechanów
kierunkowy (23) 672 35 85, 672 30 61
Ostrołęka
kierunkowy (29) 764 62 02, 764 62 07
Płock
kierunkowy (24) 269 18 43, 269 18 42, 269 18 44
Radom
kierunkowy (48) 369 84 70
Siedlce
kierunkowy (25) 644 83 78, 644 83 18, 632 30 77, 632 24 67Dyrektor Oddziału (22) 582 80 02, fax. 582 80 31
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych (22) 582 80 30 fax. 582 80 31
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych (22) 480 43 95
Zastępca ds. Ekonomiczno-Finansowych (22) 582 83 01
Wydział ¦wiadczeń Opieki Zdrowotnej:

Naczelnik Wydziału (22) 582 80 05, 07
Podstawowa Opieka Zdrowotna (22) 582 80 43 do 48
Lecznictwo Szpitalne (22) 582 80 28, 29, 32
¦wiadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej tel. (22) 582 80 04, tel./fax (22) 582 80 19
Opieka Paliatywna I Hospicyjna tel. (22) 582 80 04, tel./fax (22) 582 80 19
Lecznictwo Psychiatryczne (22) 582 80 15
Ambulatoryjne ¦wiadczenia Specjalistyczne (22) 582 80 09, 24
Profilaktyczne Programy Zdrowotne (22) 582 80 33, fax: 22 582 80 34
Rehabilitacja Lecznicza (22) 582 80 58 fax.(22) 582 80 59
Lecznictwo Stomatologiczne (22) 582 80 36, (22) 582 80 42
Zaopatrzenie Ortopedyczne i ¦rodki Pomocnicze (22) 480 43 29 fax: (22) 480 43 11
Dział Kontroli i Realizacji Umów na ¦wiadczenia (22) 480 43 08, fax: (22) 480-43-09
Dział Monitorowania, Analiz i Planowania ¦wiadczeń (22) 582 81 36 do 48
Sekcja Monitorowania Umów (22) 582 81 40 do 48
Sekcja Analiz i Planowania ¦wiadczeń (22) 582 81 36 do 39
Wydział Obsługi ¦wiadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej:

Dział Uprawnień ¦wiadczeniobiorców (22) 582 84 28, 29
Dobrowolne Ubezpieczenie Zdrowotne (22) 582 84 18 fax (22) 582 84 19
Dział Ewidencji Ubezpieczonych (22) 582 84 25, 26 fax (22) 582 84 27
Dział Obsługi ¦wiadczeniobiorców (skargi i wnioski) (22) 582 84 02
Dział Współpracy Międzynarodowej (22) 582 84 30, 33Wydział Gospodarki Lekami :

Dział Refundacji i Rozliczeń (22) 582 81 05, 09
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii (22) 582 81 07, 52
Dział Kontroli Aptek, Recept i Ordynacji (22) 582 81 22, 11
Wydział do spraw Służb Mundurowych :

Dział ¦wiadczeń Zdrowotnych (22) 480 43 91
Sekcja Ratownictwa Medycznego (22) 480 43 80, 480 43 79
Lecznictwo Uzdrowiskowe Informacja (22) 480 43 70, (22) 22 480 43 71, (22) 480 43 72
fax. (22) 480 45 83

Kancelaria (22) 582 84 06, 20, 22 fax.(22) 582 84 21

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia