logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Komunikat w sprawie siedziby Mazowieckiego Oddziału NFZ

W zwi±zku z pojawiaj±cymi się informacjami prasowymi, dotycz±cymi przeniesienia siedziby oddziału do innej lokalizacji, informujemy, że w kwietniu br., maj±c na względzie dobro Państwa zrezygnowali¶my z najmu nieruchomo¶ci przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie. Powstanie tam Warszawskie Centrum Gospodarcze skupiaj±ce wszystkie wydziały gospodarcze, Krajowy Rejestr S±dowy oraz praskie s±dy gospodarcze.

Barbara Misińska
Dyrektor MOW NFZWarszawa, 14 sierpnia 2012 roku


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia