logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B przed planowanym zabiegiem operacyjnym

Treść archiwalna
Uwaga pacjenci i świadczeniodawcy !

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pacjentów przed planowanym zabiegiem operacyjnym finansuje osoba poddająca się szczepieniu. *Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest szczepieniem zalecanym. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym – Dziennik Ustaw z 1998 roku nr 94 poz. 600 z późniejszymi zmianami. *Koszt zakupu preparatu do szczepień ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Artykuł 18 ustęp 3 i 5 obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku ustawy z dnia 6 września 2001 roku o chorobach i zakażeniach – Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 126 poz. 1384. *Wykonanie szczepienia jest bezpłatne jeśli placówka medyczna w której zamierzamy się zaszczepić ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. *Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnianie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się jest działaniem bezprawnym na które można złożyć skargę do instytucji odpowiedzialnej za wykonywanie szczepień oraz do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia