logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Kontakt

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

pracujemy od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 8.00 do 16.00
pacjentów oraz lekarzy podpisuj±cych indywidualne umowy uprawniaj±ce do wystawiania recept
refundowanych, zapraszamy również w czwartki do 18.00

Kancelaria (obsługa ¦wiadczeniodawców) - wej¶cie od ulicy Chałubińskiego
Obsługa Pacjentów / ¦wiadczeniobiorców - wej¶cie od ulicy Wspólnej

INFOLINIA
Telefon: (22) 456 74 01
Fax: (22) 582 84 21


– komunikacja miejska

Adresy e-mail Numer Fax
Kancelaria kancelaria@nfz-warszawa.pl (22) 582 84 21
Karta EKUZ wf07@nfz.gov.pl

Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Delegatura w Ciechanowie
adres:
Telefon
Fax
e-mail

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
(23) 680 84 22
(23) 680 84 20
ciechanow@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Ostrołęce
adres:
Telefon
Fax
e-mail

07-410 Ostrołęka, ul. Ko¶ciuszki 45
(29) 753 90 00
(29) 753 90 01
ostroleka@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Płocku
adres:
Telefon
Fax
e-mail

09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c
(24) 352 90 00
(24) 352 90 02
plock@nfz-warszawa.pl

Delegatura w Radomiu
adres:
Telefon
Fax
e-mail

26-617 Radom, ul. Piastowska 4
(48) 670 96 00
(48) 670 96 01
radom@nfz-warszawa.pl

POZ, transport sanitarny w POZ, Ni¦OZ
Telefon (48) 670 96 25 do 28
Fax (48) 670 96 01

Stomatologia
Telefon (48) 670 96 35 lub 36
Fax (48) 670 96 03

Rejestracja skierowań na leczenie uzdrowiskowe
Telefon (48) 670 96 31 do 34

EKUZ, ZIP, ubezpieczenie zdrowotne
Telefon (48) 670 96 11 do 15
Fax (48) 670 96 02

¦rodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
Telefon (48) 670 96 21 do 23
Fax (48) 670 96 01

Refundacja leków, profilaktyczne programy zdrowotne
Telefon (48) 670 96 08
Fax (48) 670 96 03

Delegatura w Siedlcach
adres:
Telefon
Fax
e-mail

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4
(25) 785 12 00
(25) 785 12 38
siedlce@nfz-warszawa.pl


Informatyka (w sprawach zwi±zanych z problemami technicznymi i informatycznymi )
Telefon
Fax
e-mail

(22) 279 76 68
(22) 582 81 21
informatyka@nfz-warszawa.pl


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia