logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Adresy punktów potwierdzania zleceń

Uprzejmie informujemy, że zlecenie wystawione przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego do wystawiana zleceń na przedmioty ortopedyczne i ¶rodki pomocnicze może być zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ.
W tym celu należy dostarczyć zlecenie drog± pocztow±, osobi¶cie lub przez osobę upoważnion± do jednego z niżej wymienionych punktów.
Po potwierdzeniu uprawnienia zlecenie zostanie przesłane na adres zwrotny ubezpieczonego.
Uprawionym do zaopatrzenia comiesięcznego zostanie wydana „Karta zaopatrzenia comiesięcznego”, która będzie niezbędna do wystawiania kolejnych zleceń przez lekarza i realizacji zaopatrzenia.

Punkty potwierdzania zleceń w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ:

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 (parter - wej¶cie od strony ul. Wspólnej)


Ciechanów:
Delegatura MOW NFZ, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Ostrołęka:
Delegatura MOW NFZ, ul. Ko¶ciuszki 45, 07-400 Ostrołęka

Płock:
Delegatura MOW NFZ, ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock

Radom:
Delegatura MOW NFZ, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom

Siedlce:
Delegatura MOW NFZ, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia