logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Zapytania aktualizacyjne dla umów w rodzaju POZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia zapytania aktualizacyjne, dla świadczeniodawców posiadających zawarte umowy w rodzaju POZ, do wykorzystania w przypadku potrzeby zgłoszenia nowego miejsca udzielania świadczeń bądź zamiany aktualnego miejsca udzielania świadczeń.

WAŻNE:

Wybór zapytania zależy od TYPU umowy, do której mają być zgłoszone zmiany. Przypominamy o konieczności ustawienia prawidłowej daty początku obowiązywania zmian zgłaszanych w sporządzanym przez Państwa zapytaniu aktualizacyjnym.

  Dla umów wieloletnich zawartych przed 01.01.2012r.
 1. 070012000472_2012.zpo - typ 01/5 świadczenia: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej;
 2. 070012000575_0110.zpo - typ 0110 - świadczenia transportu sanitarnego
  Dla umów zawartych od 01.01.2012 r.
 1. 070012000493_2012.zpo – typ 0113 - świadczenia: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego;

Zapytania aktualizacyjne – pliki do pobrania

Nośnik elektroniczny wraz z wydrukiem opatrzonym podpisami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz złożyć, zgodnie z właściwością terytorialną w:

 • Kancelarii MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Delegaturze MOW w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 17, 06-400 Ciechanów
 • Delegaturze MOW w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka
 • Delegaturze MOW w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
 • Delegaturze MOW w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
 • Delegaturze MOW w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce.

Na kopercie należy umieścić wydruk z programu NFZ-KO oznaczenie dokumentacji aktualizacyjnej, zawierające kod kreskowy wraz z danymi Świadczeniodawcy. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Sekcją POZ:

 • (22) 582 80 43 – w sprawie sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej w aplikacji NFZ-KO
 • (22) 582 80 46 lub 47, 48, 49 – w sprawach merytorycznych.

Barbara Misińska
Dyrektor MOW NFZWarszawa, 25 kwietnia 2012 roku


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia