logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Wzory oświadczeń

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.

Przykład prawidłowo wypełnionego oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. >> zobacz

 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia