logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Komunikaty

Komunikat sprawie recept lekarskich

24-04-2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.03.2012 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 260 z późn. zm.) Oddział udostępnia dla świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających indywidualną umowę na wystawianie recept refundowanych zakresy numerów recept zaczynające się od cyfr 02.

Recepty te muszą zawierać wydrukowane w formie kodu kreskowego:

  • numer prawa wykonywania zawodu lekarza i
  • regonu miejsca udzielania świadczeń oraz
  • unikalny numer identyfikujący receptę nadany przez Oddział Funduszu.

Wzór recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rp” oraz „Rpz” określa załącznik nr 6 do rozporządzenia pobierz

Wzór recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rpw” określa załącznik nr 7 do rozporządzenia pobierz

W przypadku lekarzy nie posiadających umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych, zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty „Rpw”, zaczynające się od cyfr 07 wydaje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę.

Wszystkie aktualności