logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2019: Leczenie stomatologiczne

14-08-2019

W dniu. 14.08.2019 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego r.ż., na następujące obszary kontraktowania:

 • powiat białobrzeski
 • powiat ciechanowski
 • powiat garwoliński
 • powiat gostyniński
 • powiat grodziski
 • powiat grójecki
 • powiat kozienicki
 • powiat legionowski
 • powiat lipski
 • powiat łosicki
 • powiat makowski
 • powiat miński
 • powiat mławski
 • powiat nowodworski
 • powiat ostrołęcki
 • powiat ostrowski
 • powiat otwocki
 • powiat piaseczyński
 • powiat płocki
 • powiat płoński
 • powiat pruszkowski
 • powiat przasnyski
 • powiat przysuski
 • powiat pułtuski
 • powiat radomski
 • powiat siedlecki
 • powiat sierpecki
 • powiat sochaczewski
 • powiat sokołowski
 • powiat szydłowiecki
 • powiat warszawski zachodni
 • powiat węgrowski
 • powiat wołomiński
 • powiat wyszkowski
 • powiat zwoleński
 • powiat żuromiński
 • powiat żyrardowski
 • powiat m. Ostrołęka
 • powiat  m. Płock
 • powiat m. Radom
 • powiat m. Siedlce
 • powiat m.st. Warszawa

Harmonogram postępowań konkursowych:

 • Ogłoszenie postępowań – 14.08.2019 r.
 • Termin składania ofert – 12.09.2019 r.
 • Termin otwarcia ofert – 16.09.2019 r.
 • Termin rozstrzygnięcia postępowań – 11.10.2019 r.

Celem postepowania jest zawarcie umów na nowe miejsca udzielania świadczeń, w szczególności zlokalizowane na terenie szkół, a tym samym poszerzenie bazy szkolnych gabinetów stomatologicznych na Mazowszu, w których uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę stomatologiczną w miejscu nauki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy: opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Podmioty przystępujące do postępowania konkursowego, w dniu składania oferty winny posiadać zarejestrowane miejsce udzielania świadczeń (gabinet stomatologiczny), spełniające wymagania określone warunkami zawarcia umowy.

W przypadku lokalizacji nowego miejsca udzielania świadczeń poza szkołą, wymagane jest dołączenie do oferty kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, porozumienia o którym mowa w art. 12 ust. 3 ww. ustawy, zawartego z organem prowadzącym szkołę, zawierającego opis sposobu organizacji udzielania świadczeń.

Informacje dodatkowe:

 • wartość pkt. etatu przeliczeniowego – 22 500 pkt/m-c (uwzględnia współczynnik korygujący wycenę punktową świadczeń – 1,5)
 • cena oczekiwana 1,02 zł za punkt
 • minimalna wielkość kontraktu to 0,25 etatu przeliczeniowego w przypadku gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego na terenie szkoły, w pozostałych przypadkach 0,5 etatu przeliczeniowego zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności